Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv styrelse enats om tre slutkandidater som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2019.

Priset Hållbart Ledarskap delas årligen ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och bidragit till ett hållbart näringsliv. 2019 års slutkandidater är:

  • Petra Wadström, VD och grundare Solvatten
  • Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan
  • Per Strömberg, VD Ica gruppen

”Årets finalister visar att ett tydligt och målinriktat ledarskap skapar förutsättningar och drivkrafter för utveckling. Petra Wadström har utgått från att skapa samhällsnytta då hon grundade Solvatten och Fredrik Wirdenius och Per Strömberg har båda vinnlagt sig om att hållbarhet ska utgör en integrerad del av verksamheten liksom bidra till dess konkurrenskraft och lönsamhet. För samtliga tre handlar det om att se möjligheterna och att som ledare sätta sig i förarsätet och bli en kraft i omställningen. Via ett tydligt och värdegrundat ledarskap har årets kandidater tagit ut kompassriktningen och därefter navigerat mot de hållbarhetsmål som de satt upp”, säger Staffan Fredlund vice styrelseordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, och fortsätter:

”I vår bedömning har vi framför allt tittat på ledarskapet och det genomförda förändringsarbetet. Hur har visioner och mål omsatts till en hållbar affärsmodell i verksamheten och inom värdekedjan. Är medarbetarna delaktiga och engagerade så att resultat och kundnöjdhet skapas.”

Vinnaren utses av en jury och kommer att tillkännages vid NMC:s hållbarhetsgala i Stockholm den 9 oktober 2019.

OM NMC

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom hållbar affärsutveckling. Inom nätverket finns över 200 företag och organisationer inom olika branscher som tillsammans lyfter hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Verksamheten består främst av frukostmöten, rundabordsmöten och paneldiskussioner om aktuella hållbarhetsfrågor för medlem­marna. Mötena hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö varav flertalet av mötena sänds direkt via webben.

OM PRISET HÅLLBART LEDARSKAP

Priset Hållbart Ledarskap är avsett för personer, främst inom svenskt näringsliv, som inte har hållbarhetsfrågor som huvudsaklig sysselsättning, men som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i sina organisationer eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Priset delas ut årligen och delades för första gången ut 1999. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Vem som vinner utmärkelsen avgörs av en utsedd jury.

Läs mer om priset här!

Frågor? Kontakta NMC
Telefon: 010-505 14 45
E-post: info@nmc.a.se