Valnämnd

Medlemmars förslag på kandidater till styrelsen ska i enlighet med Nätverket för Hållbart Näringslivs stadgar inkomma senast vid utgången av januari månad.

Ingela Wickman Bois

Sustainable Business and Circular Economy Expert, NR Revision
ingela.wickman.bois(at)gmail.com

Charlotta Szczepanowski

Generalsekreterare, Vi-skogen
Charlotta.Szczepanowski(at)viskogen.se

Ann-Katrin Dolium

Sustainability Expert, Kicks
ann-katrin.dolium(at)kicks.se