Efter en öppen nomineringsprocess har juryn enats om tre starka företagsledare som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2021. Dessa ledare uppvisar ambitiösa visioner men också förmåga att driva omställning och skapa resultat tillsammans med andra. Årets slutkandidater kommer från Axfood, Cybercom och Heart17.

Priset Hållbart Ledarskap delas årligen ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation och/eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Nytt för i år är att NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv tillsammans med fackförbundet Ledarna samarbetar i utnämnande av årets pristagare till priset Hållbart Ledarskap.

Syftet med priset är att belysa att ett tydligt och engagerat ledarskap är en nyckelfaktor för ett hållbart näringsliv. Genom att uppmärksamma modiga företagsledare och deras arbete för en hållbar utveckling inom svenskt näringsliv vill vi lyfta goda förebilder som kan inspirera andra och därigenom också öka intresset för ledarskap.​

2021 års slutkandidater är:

  • Klas Balkow, VD och koncernchef, Axfood
  • Anna Ryott, Grundare Heart17, styrelseproffs och investerare
  • Niklas Flyborg, VD, Cybercom

Bilden ovan visar från vänster Klas Balkow, Anna Ryott, Niklas Flyborg.

”Hållbart ledarskap handlar om att du som chef har en strategi och affärsmodell som är hållbar – både på kort och lång sikt. Du lyfter dina medarbetare och är utifrån din värdegrund en förebild i vardagen. Som ledare har du integritet och en tydlig kompass där du har förmåga att skapa förändring och resultat tillsammans med andra” säger Staffan Fredlund, vice styrelseordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Staffan belyser också vikten av att som chef kunna inspirera, kommunicera och skapa värden både för sin verksamhet och för samhället i stort utifrån Agenda 2030. ”Samtliga slutkandidater har ett starkt personligt engagemang för hållbarhetsarbetet. De har som ledare haft en tydlig vision om att utifrån sin position bidra till ett mer hållbart samhälle, men också haft förmågan att skapa förändring och resultat tillsammans med andra.”

Vinnaren utses av en extern jury och kommer att tillkännages vid prisutdelningen som hålls i samband med NMC:s årliga hållbarhetdag den 13 oktober 2021.

 

OM NMC NÄTVERKET FÖR HÅLLBART NÄRINGSLIV

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom hållbar affärsutveckling. Inom nätverket finns över 200 företag och organisationer inom olika branscher som tillsammans lyfter hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Verksamheten består främst av webinarier/seminarier, rundabordsmöten och paneldiskussioner om aktuella hållbarhetsfrågor för medlemmarna. Mötena hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö eller sänds direkt via webben.

 

OM PRISET HÅLLBART LEDARSKAP

Priset Hållbart Ledarskap delas ut till en VD eller någon med motsvarande befattning som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Priset delas ut årligen och delades för första gången ut 1999. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Vem som vinner utmärkelsen avgörs av en utsedd jury.

Läs mer om priset här: https://hallbartnaringsliv.se/hallbart-ledarskap/

I år utökar vi priset med styrelsens specialpris – Årets hållbarhetsprestation! Mer information om det priset finns på hemsidan.

 

Frågor om priset? 

Kontakta NMC
Telefon: 010-505 14 45
E-post: info@nmc.a.se

 

Frågor om kandidaterna?

 

Kontakta Axfood

Magnus Törnblom, presschef Axfood

Telefon: 070-266 27 12

E-post: magnus.tornblom@axfood.se

 

Kontakta Heart 17

Anna Ryott, Grundare Heart17, styrelseproffs och investerare

E-post: anna.ryott@summaequity.com

 

Kontakta Cybercom

Emil Svensson, Marketing and communication manager, Cybercom

Telefon: 070-36 39 180

E-post: emil.Svensson@cybercom.com