Ska du eller din organisation arrangera eller medverka i ett hållbarhetsevent i Almedalen? Meddela oss så sammanställer vi ett program över NMC-medlemmarnas event! Mejla till info@nmc.a.se

Så kan energibranschen släppa linjen och kliva in i cirkeln

Energisektorn har en stor roll att spela när vi går från en linjär till en hållbar och cirkulär ekonomi. Men hur får vi en bransch med långa investeringshorisonter baserade på traditionella affärsmodeller att snabbt bli mer cirkulärt innovativ? Vilka utmaningar finns längs vägen? Välkommen till ett seminarium där vi låter oss inspireras av de som redan vågat prova, sprungit in i hinder och arbetat sig över dem!

Arrangör: Umeå Energi
Datum: Söndagen den 2 juli, 15:30-16:30

Hållbar energi för den hållbara staden

Energiöverenskommelsen har satt målet att Sveriges elförsörjning ska vara 100% förnybar år 2040, samtidigt som användandet av fossila drivmedel i transportsektorn ska ersättas med förnybara drivmedel och el. De övergripande politiska besluten finns på plats, men hur ser de lokala förutsättningarna egentligen ut i kommunerna, och hur villiga är medborgarna att ställa om?

Arrangör: E.ON
Datum: Tisdagen den 4 juli, 11.00-12.00

Ljust, varmt och fossilfritt till 2040?

Omställningen av elförsörjningen till 2040 betyder investeringar i såväl städer som på landsbygd. Är det investeringar i mer småskalig teknik som sol, vind och lagringsteknik samt i smarta elnät som klarar omställningen? Vilken roll kan biobränsle i värme- och elproduktion spela? Vad krävs för att företag i en markandsekonomi ska kunna bidra, och vilka förutsättningar kan regering, riksdag och myndigheter egentligen ge?

Arrangör: E.ON
Datum: Tisdagen den 4 juli, 13.00-14.00

Smarta elnät – en viktig pusselbit på vägen mot omställningen

Med energiomställningen tillkommer behovet att utveckla elnätet i en allt smartare riktning. Investeringarna under de senaste åren har minskat avbrottstiden med mer än 50%, men nu höjs kritiken kring stigande kundkostnader. Hur hög leveranssäkerhet vill kunderna ha och vad får det kosta?

Arrangör: E.ON
Datum: Tisdagen den 4 juli, 14.30-15.30