Efter en öppen nomineringsprocess har juryn enats om tre starka företagsledare som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2022. Dessa ledare uppvisar ambitiösa visioner men också förmåga att driva omställning och skapa resultat tillsammans med andra. Årets slutkandidater kommer från K2A Knaust & Andersson Fastigheter, Svenska Retursystem och PROTOS.  

Priset Hållbart Ledarskap delas årligen ut av Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation och/eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.  

Även i år samarbetar Nätverket för Hållbart Näringsliv tillsammans med fackförbundet Ledarna i utnämnande av årets pristagare till priset Hållbart Ledarskap.  

Syftet med priset är att belysa att ett tydligt och engagerat ledarskap är en nyckelfaktor för ett hållbart näringsliv. Genom att uppmärksamma modiga företagsledare och deras arbete för en hållbar utveckling inom svenskt näringsliv vill vi lyfta goda förebilder som kan inspirera andra och därigenom också öka intresset för ledarskap.​ 

2022 års slutkandidater är: 

  • Johan Knaust, VD, K2A Knaust & Andersson Fastigheter 
  • Anna Elgh, VD, Svenska Retursystem 
  • Thomas Östlund, VD, PROTOS 

Bilden ovan visar från vänster: Johan Knaust, Anna Elgh, Thomas Östlund.

”Priset Hållbart ledarskap 2022 går till en person som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Nu har juryn har valt ut tre finalister, där alla tre visar på starkt personligt engagemang, drivkraft och ett inspirerande ledarskap i hållbarhetsarbetet. Vi är nyfikna på dem och vill veta ännu mer, och vi hoppas samtidigt att alla tre också blir mer synliga för en bredare publik”, säger Emil Hast, generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv samt ordförande i juryn för Hållbart Ledarskap. 

Vinnaren utses av en extern jury och kommer att tillkännages vid prisutdelningen som hålls i samband med Nätverket för Hållbart Näringslivs årliga hållbarhetdag den 13 oktober 2022. 

 

OM NÄTVERKET FÖR HÅLLBART NÄRINGSLIV 

Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom hållbar affärsutveckling. Inom nätverket finns över 200 företag och organisationer inom olika branscher som tillsammans lyfter hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Verksamheten består främst av webbinarier/seminarier, rundabordsmöten och paneldiskussioner om aktuella hållbarhetsfrågor för medlemmarna. Mötena hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö eller sänds direkt via webben. 

 

OM PRISET HÅLLBART LEDARSKAP 

Priset Hållbart Ledarskap delas ut till en VD eller någon med motsvarande befattning som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Priset delas ut årligen och delades för första gången ut 1999. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Vem som vinner utmärkelsen avgörs av en utsedd jury. 

Läs mer om priset här: https://hallbartnaringsliv.se/hallbart-ledarskap/  

Vi fortsätter även i år med styrelsens specialpris – Årets hållbarhetsprestation! Mer information om det priset finns på hemsidan. 

 

Frågor om priset?  

Kontakta Nätverket för Hållbart Näringsliv
Telefon: 010-505 14 45
E-post: info@nmc.a.se 

 

Frågor om kandidaterna? 

Kontakta K2A Knaust & Andersson Fastigheter
Pontus Ekerljung, Pr-chef, K2A Knaust & Andersson Fastigheter
Telefon: 0730-24 36 00
E-post: pontus.ekerljung@k2a.se 

Kontakta Retursystem
Brita Forsström, kommunikationsansvarig, Retursystem
Telefon: 0733-90 89 80
E-post: brita.forsstrom@retursystem.se 

Kontakta PROTOS (tidigare Svenskt Butikskött AB och Gotlands Slagteri AB)
Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig PROTOS
Telefon: 0730-70 25 00
E-post: caroline.meyer.lagersparre@protos.se