Under 2021 gjorde vi intervjuer med tre medlemsföretag där vi frågade dem hur de jobbar med hållbar utveckling, omställningen till ett hållbart näringsliv och om deras medlemskap i NMC.

Läs deras svar på dessa frågor och hela intervjun här:

Coor     TetraPak     Sony

OM NMC

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom hållbar affärsutveckling. Inom nätverket finns över 200 företag och organisationer inom olika branscher som tillsammans lyfter hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Verksamheten består främst av frukostmöten, rundabordsmöten och paneldiskussioner om aktuella hållbarhetsfrågor för medlem­marna. Mötena hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö varav flertalet av mötena sänds direkt via webben.

Bli medlem i NMC – Läs mer här!

Frågor? Kontakta NMC
Telefon: 010-505 14 45
E-post: info@nmc.a.se