Samtal som ger utrymme för reflektion, följdfrågor och erfarenhetsutbyte mellan mentor och adept – det är grunden för ett gott mentorskap. Rätt förvaltat uppstår en win win-situation där adepten får stöd i att formulera egna svar på aktuella dilemman och mentorn får med sig nya perspektiv på det egna ledarskapet. Det här är något som både Fredrik Gustafsson och Johanna Widborg kan instämma i efter att ha bildat par som mentor och adept i NMC:s senaste mentorskapsprogram.

Chansen att få bidra till någon annans karriär och utveckling var kanske det främsta skälet till att Fredrik Gustafsson, hållbarhetschef vid MTR Nordic, valde att bli mentor. På köpet fick han nya perspektiv på det egna ledarskapet.

– Eftersom varje möte krävde fokus på något helt annat så kopplades det dagliga arbetet bort för en stund, vilket jag tror var bra för att få ny motivation och inspiration. Dialogen med Johanna gav också nya intressanta perspektiv och en bättre förståelse för generella utmaningar som man kan ha som mer ”junior”. Något som jag i min ledarroll kunde ta med mig i arbetet med mina medarbetare, säger Fredrik.

Johanna Widborg, hållbarhetsansvarig vid Wasa Kredit, var relativt ny i sin roll och såg möjligheten med mentorskapsprogrammet som ett bra tillfälle att få diskutera med en mer senior person.

– Jag har sett många mentorskapsprogram florera under mina studier, men aldrig gjort plats för det i min kalender. Nu kan jag verkligen se möjligheterna i mentorskap och att det ger mycket både på ett personligt och professionellt plan. Dels fick jag med mig inspiration för att utveckla Wasa Kredits hållbarhetsarbete, dels bollade vi en hel del frågor som rörde min personliga utveckling. Oavsett var det alltid väldigt givande att diskutera små som stora frågor med Fredrik, säger Johanna.

Båda tycker att det är viktigt att komma överens om ett upplägg för att mötena mellan mentor och adept ska bli så givande som möjligt.

– Ett gott råd är att avsätta ordentligt med tid för det första mötet, och försöka få till en miljö där ingen känner sig stressad och som bidrar till att både mentor och adept kan öppna upp sig. Jag tror också att för att båda ska få ut så mycket som möjligt av mentorskapsprogrammet är det viktigt att föra en kontinuerlig dialog om vad som förväntas inför och under mötena så att ambitionsnivån blir rätt och mötena blir så givande och roliga som möjligt, säger Fredrik.

– Jag tror att en mix av fysiska och digitala möten är bra, eftersom det ger möjlighet till mer flexibilitet och möjlighet att träffas oftare. Jag medverkade också på ett seminarium som Fredrik höll i där han presenterade MTR Nordics hållbarhetsarbete för externa parter. Det gav upphov till diskussioner som vi inte haft innan. Så det är mitt bästa tips, bjud med adepten på ett föredrag som du håller, säger Johanna.

Fredrik menar att en av fördelarna som mentor är att få komma ”utifrån” och därmed kunna bidra med andra perspektiv och idéer om hur ett problem kan lösas eller hur man kan agera i olika situationer. Men självklart finns det hållbarhets- och ledarfrågor som inte har några enkla svar utan kräver viss eftertanke.

– Som utomstående har man en begränsad insyn i det andra företaget vilket kan leda till att man försöker hitta enkla lösningar på komplexa problem. Jag tror att det är viktigt att var ödmjuk inför den komplexiteten när man ger råd och inte se det som att man ska komma med lösningar utan snarare guida sin adept i att ställa rätt frågor!

På frågan om hon i en framtid kan tänka sig att själv bli mentor, tvekar inte Johanna.

– Det är absolut något jag kan tänka mig, både för att jobba upp ett coachande ledarskap och, inte minst, få lära känna nya stjärnor!

I årets upplaga av mentorskapsprogrammet har NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och Ledarna gått samman i genomförandet av mentorskapsprogram för att maximera nyttan för deltagarna och ha fokus på både ledarskaps- och hållbarhetsfrågor.
Här hittar du mer information om och anmälan till mentorskapsprogrammet 2021/22!