I juli 2015 enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling – Addis Ababa Action Agenda. Addis-agendan är en viktig och integrerad del i arbetet att nå det globala målen som antogs i september samma år.

Inom ramen för Addis-agendan presenterade Sverige vid FN:s Financing for Development Forum (FfD-Forum) i New York den 22–25 maj 2017 en rapport med exempel på verksamheter inom olika sektorer som kopplar till åtaganden i agendan.

Tanken med den svenska rapporteringen var att stimulera en verksamhetsorinterad och exempeldriven dialog på forumet. Avsnittet som rör näringslivets bidrag inleds med fem exempel från näringslivet där alla fem inkluderar NMC-företag:

  1. Skanskas Code of Conduct
  2. SEB: Micro finance funds
  3. Empowered and organised women and men rice growers and workers in Punjab, Pakistan – Axfood
  4. Plastics pollutions in the oceans – BillerudKorsnäs and Tara Expeditions
  5. Reuse of purified waste water – Swedish Environmental Research Institute (IVL), Xylem, the Swedish Association of Graduate Engineers, Swedish Water, Stockholm Water, SYVAB, Käppala, VA-cluster Mälardalen

Tre av dessa exempel skickades in vi den förfrågan som NMC fick från UD tidigare i år. Rapport kommer även att ligga som en bilaga till Sveriges rapport till FN:s politiska högnivåforum (High Level Political Forum, HLPF), som äger rum 10-19 juli i New York. Vid detta forum kommer ett antal länder, däribland Sverige, att presentera sitt arbete för att bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås.