Utmärkelsen ”Mäktigast i Hållbarhetssverige” delas ut varje år av Aktuell Hållbarhet och är en utveckling av utmärkelsen Miljömäktigaste som delats ut av tidningen Miljöaktuellt sedan 2009. På listan över Sveriges mäktiga inom hållbarhetsområdet finns 101 personer utvalda – allt från politiker, näringslivstoppar, forskare och lobbyister. Etta på årets lista är klimatminister Isabella Lövin.

På NMC är vi stolta över att flera personer ur NMC:s styrelse återigen finns med på listan! Siffran inom parentes efter namnet visar vilken plats personen hade på 2016 års lista.

Plats 25: Charlotta Szczepanowski­, hållbarhetschef, Riksbyggen (45)

”Under sin tid på Riksbyggen har Charlotta Szczepanowski visat på sin förmåga att tänka­ utanför boxen och att hitta nya lösningar på gamla problem. Hennes holistiska syn på miljö- och hållbarhetsfrågor, och hennes sätt att inkludera såväl boende som anställda i hållbarhetsarbetet, har fått stort genomslag.”

Charlotta klättrar stadigt på listan och vi är oerhört glada för engagemanget och kunskapen som hon tillför NMC!

Plats 72: Daniel Badman­, chef för hållbarhet och public affairs, Billerud Korsnäs (Ny)

”Under Daniel Badmans tid som ansvarig för hållbarhetsarbetet på Billerud Korsnäs har bolaget toppat prestigefyllda hållbarhetsutvärderingar som CDP Climate och Dow Jones Sustainability Index. Företaget har även stärkt sin roll i samhällsdebatten där man aktivt diskuterat frågor som fossilfri produktion och cirkulär ekonomi.”

Daniel är nyinvald i NMC:s styrelse och vi hälsar honom varmt välkommen till NMC!

Se hela listan här.