Laddar Evenemang
Biologisk mångfald är grunden för allt liv på jorden. Hur och var börjar man som företag ta ansvar?

För att uppmärksamma den internationella dagen för biodiversitet (International Day for Biological Diversity 2024) anordnar Nätverket för Hållbart Näringsliv en framkantsfrukost på tema biologisk mångfald.

Eventet kommer att ske både på plats och digitalt och är öppet för både våra medlemmar och icke-medlemmar.

Moderator:

Louise König, Senior Advisor, The New Division

Agenda:

  • Välkomna & intro (Louise König, Senior Advisor, The New Division & Tove Ahlström, Generalsekreterare Nätverket för Hållbart Näringsliv)
  • Introduktion – Vad är biologisk mångfald? (Anders Enetjärn, grundare Ecogain)
  • FNs ramverk COP15 – The Biodiversity Plan (Caroline Nordvall The New Division)
  • Vad ser NGO:erna för väg framåt för näringslivet? (Elin Larsson, Chef Näringsliv & Finans WWF)
  • Praktisk implementering (Helle Herk Hansen, Vattenfall)
  • Paneldiskussion
  • Summering

Delta på plats:

Välkommen till AFRY:s studio på Frösundaleden 2A i Solna från 07.30. Frukost kommer att serveras.

Delta online:

Länk skickas ut per mail en vecka innan. Sändingen börjar 08.00.

Frågor:

Mejla info@hallbartnaringsliv.se

Bakgrund:

Biologisk mångfald är en grundläggande komponent för att upprätthålla ekosystemens stabilitet och säkerställa långsiktig hållbarhet. Med den pågående utmaningen att bevara och återställa biologisk mångfald står näringslivet inför ett växande behov av att integrera hållbara metoder och innovationer i sina verksamheter. Detta seminarium syftar till att utforska den senaste utvecklingen inom bevarande av biologisk mångfald och identifiera strategier och bästa praxis för företag att främja biologisk mångfald samtidigt som de driver sin verksamhet framåt. Vi kommer att undersöka den ekonomiska och samhälleliga betydelsen av biologisk mångfald, utforska framgångsrika fallstudier och diskutera hur näringslivet kan bidra till att bevara och återställa biologisk mångfald för en hållbar framtid.

Registrera