Agenda 2030

Detta event bidrar till alla de globala målen i förlängningen då uppmuntran till hållbarhet inom näringslivet bidrar till ökad medvetenhet och insikt i hållbarhetfrågor.

De globala hållbarhetsmålen

2021-09-08: Möt finalisterna till NMC:s pris Hållbart ledarskap 2021

På detta webinarium presenterades årets finalister till NMC:s pris Hållbart ledarskap. Vad kännetecknar deras ledarskap? Hur gör de för att få med sig sina medarbetare och andra intressenter? Hur integrerar de hållbarhet i affären? Hur ser de på framtidens hållbara företagande?

Priset Hållbart Ledarskap tilldelas personer som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Prisutdelningen äger rum på NMC:s Hållbarhetsdag den 13 oktober 2021 då en slutgiltig vinnare kommer att koras.

Finalister

2021 års slutkandidater är:

  • Klas Balkow, VD och koncernchef, Axfood
  • Niklas Flyborg, VD, Cybercom
  • Anna Ryott, Grundare Heart17, styrelseproffs och investerare

Klas Balkow

Klas vision för en hållbar utveckling bygger på att se till helheten och att väga in hur alla delar av verksamheten påverkar allt från maten till miljön och människan.

Klas återkommer ofta till styrkan i att ligga väl framme och att ta på sig ledartröjan inom branschen när det gäller hållbarhetsfrågor och att vara en positiv samhällskraft. Genom ett tydligt ställningstagande för hållbarhetsfrågorna underlättar han för medarbetare runt om i organisationen att ta hållbarhetsarbetet vidare.

Niklas Flyborg

Niklas Flyborg är en visionär som upplevs som tydlig och konkret i dialogen med medarbetarna, sätter en riktning för arbetet och bidrar till Cybercoms del i omställningen.

Hans hållbarhetsvision är tydlig: digitalisering och innovativa lösningar ger möjlighet att lösa flera av de globala hållbarhetsutmaningarna. Niklas drivs av en övertygelse om att Cybercom har ett ansvar för att den egna verksamheten, men framförallt att de lösningar som Cybercom hjälper kunder att implementera, även levererar gentemot FN:s 17 hållbarhetsmål.

Anna Ryott

Anna Ryott är ett styrelseproffs av rang och har under många år verkat i styrelserna i Löfbergs, Axel Johnson, Summa, Norrsken med flera.

Anna är bland annat rådgivare till Summa Equity, ett investmentbolag som kombinerar lönsamma affärer med hållbarhet, och grundare till det nyligen lanserade globala initiativet Heart 17 som med kreativitet, innovation och samarbete ska verka för att påskynda att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls.

Annas ledarskap beskrivs som gränsöverskridande och att hon jobbar fokuserat med att övertyga investerare att förstå lönsamheten med att driva hållbara affärer.

Andreas Miller – förbundsordförande på Ledarna

Nytt för i år är att NMC samarbetar med fackförbundet Ledarna i utnämnandet av årets pristagare. På eventet presenterade Andreas Miller, förbundsordförande i Ledarna, den rykande färska Hållbarhetsbarometern 2021 som undersöker Sveriges chefers uppfattning i hållbarhetsfrågor.

Andreas Miller är förbundsordförande på Ledarna sedan 2018. Han har haft flera olika chefsuppdrag på Sveriges Radio, och han har tidigare varit ordförande för Medieledarna, en branschförening inom Ledarna.

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar och det enda fackförbundet bara för chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos Ledarna får medlemmar råd och stöd av experter med egen chefserfarenhet.

Moderator

Modererade gjorde Johanna Ragnartz, VD för Håll Sverige Rent och styrelseledamot i NMC