Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2021-09-02: Sensommarmingel i Malmö – Viktiga hållbarhetsfrågor efter pandemin

Sensommarmingel och inspirerande föredrag för NMC:s medlemmar i Malmö med omnejd.

Årets sensommarmingel blev ett digitalt event. Under minglet diskuterades ämnet: ”Viktiga hållbarhetsfrågor för näringslivet i Skåne efter pandemin”. Vad ser vi för utmaningar och möjligheter nu när pandemin (förhoppningsvis) snart är över?

Talare

Med oss under sensommarminglet hade vi Erik Lindroth, Sustainability Director på Duni.

Duni Group levererar innovativa dukningskoncept, kreativa förpackningar och take away-lösningar till både proffs och konsumenter. Duni Group tror på att bana väg för en ansvarsfull verksamhet. Produkterna från Duni Group ska skapa en bra känsla. Endast de produkter som är tillverkade med respekt för vårt samhälle och vår miljö kan skapa den rätta atmosfären.

Även Paulina Luedtke, Environmental and Sustainability Strategist på Sysav delade med sig av sina erfarenheter.

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. Sysav tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår.

Erik Lindroth och Paulina Luedtke  pratade båda om hur deras verksamheters hållbarhetsarbete har påverkats (eller inte) av pandemin och hur de jobbar vidare med frågorna nu.