Agenda 2030

Detta event bidrar främst till mål 13 – bekämpa klimatförändringarna av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2021-04-14: En lysande stjärna på hållbarhetshimlen

På NMC vill vi lyfta våra medlemmar och detta är ett tillfälle då några av er står i rampljuset.

Vägen mot fossilfrihet – hur gör man?

Varje bolag har sin egen historia. Sin egen berättelse. På detta webinarium får vi en personlig och djup inblick i tre bolags resa mot en fossilfri verksamhet. Vi får insyn i deras utmaningar och framgångar. Vi får träffa deras lysande stjärnor inom bolaget som har bidragit till positiv förändring och en mer hållbar värld.

Om talarna

Lena Wennberg, miljöchef och Jannike Ludvigsson, miljöstrateg på Swedavia

Lena Wennberg arbetar för att möjliggöra och skapa förutsättningar för ett fossilfritt svenskt flyg i rollen som Swedavias miljöchef. Lena kommer att berätta hur det varit möjligt att nå ett mål om fossilfrihet som ingen trodde på när det antogs. Tillsammans med Jannike Ludvigsson, Swedavias miljöstrateg, kommer de att dela med sig utav framgångsfaktorer och utmaningar samt hur det går att förena affärsnytta med ett proaktivt klimatarbete.

Magdalena Aspengren, Head of Sustainability & Quality på Telenor Sverige

Magdalena Aspengren kommer att berätta om Telenors arbete med att få till en klimatneutral verksamhet till 2030. Hon kommer också prata om hur de jobbar med Fairtrade klimatkompensation. Telenor Sverige är första telekombolag i världen med denna klimatkompensation och första företag i Sverige att Fairtrade klimatkompensera med ett utsläpp över 1000 ton CO2, vilket innebär ett 6-årigt åtagande om att minska sin klimatpåverkan samtidigt som de klimatkompenserar för det de har kvar.

Andreas Drugge, Sustainability Manager, på BillerudKorsnäs AB

Andreas Drugge kommer att dela med sig av företagets klimatarbete mot en fossilfri produktion. Andreas kommer också att berätta om deras rapport, som kom ut i höstas, som visar att deras försäljning av papper och kartong kan bidra till utsläppsminskningar som motsvarar utsläppen från hela den svenska stålindustrin. Detta eftersom de ersätter plast och andra fossilbaserade material.

Moderator för dagen är Johan Sandström, Senior strateg inom hållbarhet på PostNord och styrelseledamot för NMC.