2018-05-02

Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC) är ansvarig för hantering av personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till prenumeration av vårt nyhetsbrev. Utskick av nyhetsbreven sker per e-post via MailChimp (MailChimps Privacy Policy hittar du här).

NMC hanterar personlig information med hög integritet och inhämtar endast information som är nödvändig och relevant. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna. NMC avser att skydda personuppgifter och lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Vid anmälan till prenumeration av vårt nyhetsbrev samlar vi in namn, efternamn, e-post, befattning, företagsnamn, ort och län. Dessa personuppgifter sparas i vår lista med prenumeranter och hanteras av oss så länge som du är prenumerant. I varje utskick från oss kommer du ha möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick, vilket utgör ett återkallande av samtycke till personuppgiftsbehandling. Ett återkallande kommer omedelbart att respekteras och vi kommer då att ta bort uppgifterna från vår lista med prenumeranter.

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen för att framföra klagomål gällande hanteringen av dina personuppgifter.