Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Solna för att delta på nätverkets kick-off-konferens 2017. Temat för dagen var How do we accelerate the transition to a circular economy? – Barriers, challenges and opportunities.

Dagen inleddes med Anders Wijkman som gav sin analys av hur regelverk och skatter på EU och nationell nivå bör ändras för att stödja övergången till en cirkulär ekonomi. Anders har lång erfarenhet inom europeisk och svensk politik och är sedan länge en stark drivkraft och debattör inom hållbar utveckling. Han har många strängar på sin lyra och 2015 publicerade han rapporten The social benefits of moving towards a Circular Economy för Romklubben där han är en av två ordförande.

Huvudtalare för dagen var Peter Hopkinson, professor i innovation och miljöstrategi vid Bradford School of Management i England, som på ett inspirerande sätt delade med sig av sina kunskaper kring cirkulär ekonomi och presenterade spännande internationella exempel på cirkulära affärsmodeller. Som akademisk pionjär inom cirkulär ekonomi har Peter utvecklat och leder världens första internationella MBA-program inom området ”Innovation, Enterprise and Circular Economy” vid Bradford School of Management. Utbildningen har rönt internationell uppmärksamhet och är idag mycket eftertraktad under Peters ledning i samarbete med Ellen MacArthur Foundation. Peter har även initierat utbildning på företagsledningsnivå med över 1000 ledare från globala företag, regeringar och innovativa start-ups, för implementering av cirkulära affärsmodeller.

Därefter presenterade Erik Hedén, grundare och VD på Sustainable Brand Insight, resultatetfrån Sustainable Brand Insights rykande färska rapport om den nordiska marknaden för cirkulär ekonomi. Rapporten belyser konsumenternas beteenden, attityder och förväntningar på företagens förmåga att leverera cirkulära produkter och tjänster.

Slutligen berättade Pär Larshans, Ragn-Sells hållbarhetchef, om företaget senaste planer och satsningar kring cirkulär ekonomi.

Som avslutning på dagen bjöd Peter tillsammans med Amir Rashid, universitetslektor vid KTH, in till en engagerande workshop kring ett antal företagscase vilket resulterade i många intressanta diskussioner bland deltagarna. Diskussionerna kring cirkulär ekonomi fortsatte sedan under det efterföljandet minglet.

Det var en intensiv och inspirerande dag med många intressanta diskussioner, frågeställningar och nya insikter.

Klicka här för att se vår intervju med Peter Hopkinson!

Som NMC-medlem hittar du videoinspelningar och talarnas presentationer på NMC Play.