Pressmeddelande den 13 juni 2018

Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart Näringslivs styrelse enats om tre slutkandidater inom olika branscher som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2018. Finalisterna är Azita Shariati, VD, Sodexo; Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear; och Lars Appelqvist, VD, Löfbergs.

Priset Hållbart Ledarskap delas årligen ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation och/eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Personen i fråga ska vara verksam i Sverige samt inte ha hållbarhet som sin huvudsakliga arbetsuppgift.

2018 års slutkandidater är:

  • Azita Shariati, VD, Sodexo
  • Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear
  • Lars Appelqvist, VD, Löfbergs

– Årets slutkandidater visar ett tydligt och målinriktat ledarskap som genomsyrar hela verksamheten. Det som är extra intressant med årets slutkandidater är att hållbarhet är en så tydligt integrerad del av affären. Samtliga slutkandidater brinner personligen för hållbarhetsarbetet och visar på ett starkt personligt engagemang. De är därmed sanna förebilder i sina organisationer men även i hela värdekedjan, säger Cecilia Pfannenstill, vice styrelseordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, och fortsätter:

– I vår bedömning har vi bland annat tittat på kandidaternas förmåga att leda och förverkliga sina hållbarhetvisioner och mål, hur kandidaterna har verkat för att integrera hållbarhet i företagets affärsutveckling, affärsmodell eller operativa arbete utefter värdekedjan, samt på vilket sätt kandidaternas insatser präglas av framåtanda och nytänkande.

Vinnaren utses av en jury och kommer att tillkännages vid NMC:s galakväll i Stockholm den 15 oktober 2018.

Kontakt

Lovisa Lönegren, kommunikationsansvarig, NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv
072-524 88 77, lovisa.lonegren@nmc.a.se

För intervjuer med slutkandidaterna, kontakta:

Om NMC

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom hållbar affärsutveckling. Inom nätverket finns över 200 företag och organisationer inom olika branscher som tillsammans lyfter hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Verksamheten består främst av frukostmöten, rundabordsmöten och paneldiskussioner om aktuella hållbarhetsfrågor för medlem­marna. Mötena hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö varav flertalet av mötena sänds direkt via webben.

Om Hållbart Ledarskap

Priset Hållbart Ledarskap är avsett för personer, främst inom svenskt näringsliv, som inte har hållbarhetsfrågor som huvudsaklig sysselsättning, men som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i sina organisationer eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Priset delas ut årligen och delades för första gången ut 1999. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Vem som vinner utmärkelsen avgörs av en utsedd jury.

Läs mer om priset här

Azita Shariati, VD,
Sodexo

Eva Karlsson, VD på Houdini Sportswear

Eva Karlsson, VD,
Houdini Sportswear

Lars Appelqvist, VD,
Löfbergs