2018-05-02

Insamling och behandling av personuppgifter

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv hanterar personlig information med hög integritet och inhämtar endast information som är nödvändig och relevant för vår verksamhet. NMC avser att skydda personuppgifter som vi samlar in och lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.

Anmälan till medlemskap samt registrering av ytterligare personer under medlemskapet

Vid en organisations anmälan till medlemskap i NMC anges en huvudkontaktperson mot NMC. Samtliga organisationens medarbetare har dock rätt att registrera sig under medlemskapet som gäller hela verksamheten. Personuppgifter som samlas in är namn, efternamn, befattning, e-post, telefon, ort och län. Dessa personuppgifter sparas i vårt medlemsregister samt i vår lista med prenumeranter av vårt nyhetsbrev som hanteras i MailChimp (MailChimps Privacy Policy hittar du här).

Endast personer som finns i vårt medlemsregister kan logga in på våra medlemssidor på nmc.a.se. Här presenteras medlemsinformation. Det finns också en sida där inloggade personer kan se vilka andra personer som finns registrerade under den egna organisationens medlemskap. Detta för att underlätta för medlemsorganisationen att utnyttja sitt medlemskap då alla i verksamheten är välkomna till NMCs olika former av möten och aktiviteter, men också för att meddela NMC om eventuella ändringar av de uppgifter som finns i NMC:s register.

Vid utskick av våra nyhetsbrev använder vi alltid teknik som inte visar e-postadresser till andra mottagare.

Vid en organisations utträde ur NMC raderas samtliga uppgifter för de personer som registrerat sig under medlemskapet från vårt medlemsregister samt från vår lista med prenumeranter av vårt nyhetsbrev. I varje utskick av nyhetsbrev har du även möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick. En avregistrering kommer omedelbart att respekteras och leda till att vi tar bort dina uppgifter från vår lista med prenumeranter.

Anmälan till möten och andra aktiviteter

Vi använder oss av Eventbrite för anmälan till våra möten och andra aktiviteter. Information som samlas in ägs av Eventbrite. Eventbrite är ansvarig för sin behandling av personuppgifterna. Mer information om Eventbrites integritetsskyddspolicy hittar du här.

NMC inhämtar insamlade personuppgifter från Eventbrite för att planera och följa upp våra evenemang samt för att kommunicera med anmälda deltagare innan och strax efter evenemanget. NMC sparar personuppgifterna i max 18 månader.

Kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig – eller om du vill rätta eller radera

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som NMC behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via: info@nmc.a.se.