NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och Ledarna skapar ytterligare medlemsnytta genom att inleda ett samarbete kring ett gemensamt mentorskapsprogram och priset Hållbart Ledarskap. Med gemensamma krafter arbetar vi för att öka kompetensen inom både hållbarhetsområdet och ledarskap.

  • Vi ser många möjligheter med vårt nya samarbete eftersom det väver samman två av de kanske viktigaste frågorna på näringslivets agenda – nämligen hållbarhet och ledarskap. Tillsammans skapar vi en möjlighet att lyfta frågor som tydliggör ledarskapets roll i den hållbara omställningen samtidigt som vi når en större målgrupp för mentorskapsprogrammet och priset Hållbart Ledarskap, säger Zara Berglund, tf. Generalsekreterare för NMC.

Trots att hållbarhet är mer i fokus än någonsin tappar Sveriges chefer farten i arbetet. Enligt Ledarnas Hållbarhetsbarometer upplever bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar att deras uppdrag är tydligt. Det är en betydande minskning jämfört med år 2014 då nästan sex av tio såg sitt hållbarhetsuppdrag som tydligt. Otydlighet och avsaknad av hållbarhetsmål leder till att orealiserad potential går förlorad.

  • Chefens roll i den gröna omställningen är helt central. Chefer gör skillnad och vi vet att de vill vara med och ställa om. Men om hållbarhetsuppdraget är otydligt riskerar omställningen att bromsa in. Därför är vi så glada över vårt nya samarbete med NMC. Tillsammans kan vi ge chefer rätt förutsättningar att leda omställningen, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv har ett uppskattat mentorskapsprogram som under året även kommer att erbjudas till Ledarnas medlemmar. Syftet med programmet är kunskapsöverföring i ledarskaps- och hållbarhetsfrågor.

I oktober delar NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv även ut priset Hållbart Ledarskap till en VD eller någon med motsvarande befattning som genom kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller i samhället i stort. I år sitter Ledarna med i juryn som utser 2021 års vinnare samt samarrangerar tillsammans med NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv ett webinarium med slutkandidaterna till priset.

 

För mer information, kontakta:

Lisa Trevitt, kommunikationsansvarig, NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv
070 526 15 97, lisa.trevitt@nmc.a.se

Carina Kit, pressekreterare, Ledarna

0732-61 88 62, carina.kit@ledarna.se

 

Om NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv

NMC är ett branschöverskridande nätverk och mötesplats för över 200 företag och organisationer. I nätverket delas kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart och framgångsrikt näringsliv. Verksamheten består främst av webinarier, rundabordsmöten och paneldiskussioner om aktuella hållbarhetsfrågor för medlemmarna.

www.nmc.a.se

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 95 000 medlemmar och  det enda fackförbundet bara för chefer. De erbjuder bland annat ledarskapsutveckling, karriärrådgivning, inkomstförsäkring och fackliga tjänster. I syfte att skapa bättre förutsättningar och villkor för chefer, lyfter de också chefsfrågor i samhällsdebatten.

https://www.ledarna.se/