Pressmeddelande den 13 juni 2017

Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart Näringslivs styrelse enats om tre slutkandidater som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2017. Finalisterna är Ann Carlsson, VD på Apoteket, Christoffer Bergfors, vVD och Sverigechef på Max Burgers AB och Monica Lingegård, VD på Samhall AB.

Priset Hållbart Ledarskap delas årligen ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och bidragit till ett hållbart näringsliv. 2017 års slutkandidater är:

  • Ann Carlsson, VD på Apoteket
  • Christoffer Bergfors, vVD och Sverigechef på Max Burgers AB
  • Monica Lingegård, VD på Samhall AB

”Årets slutkandidater visar att ett tydligt och målinriktat ledarskap ger eko i resten av organisationen. Det handlar om att se möjligheterna och våga vara en del av omställningen. Genom att gå före och visa vägen, styra skutan åt rätt håll och få med sig medarbetarna och kunderna på resan har våra slutkandidater visat att hållbarhet är en affärsmöjlighet. Det som vi fastnade extra för hos slutkandidaterna är att de också visar på ett starkt personligt engagemang för att driva hållbarhetsarbetet framåt”, säger Cecilia Pfannenstill, vice styrelseordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, och fortsätter:

”I vår bedömning har vi bland annat tittat på kandidaternas förmåga att leda och förverkliga sina hållbarhetvisioner och mål, hur kandidaterna har verkat för att integrera hållbarhet i företagets affärsutveckling, affärsmodell eller operativa arbete utefter värdekedjan, samt på vilket sätt kandidaternas insatser präglas av framåtanda och nytänkande.”

Vinnaren utses av en jury och kommer att tillkännages vid NMC:s medlemsgala i Stockholm den 11 oktober 2017.

Om NMC

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom hållbar affärsutveckling. Inom nätverket finns över 200 företag och organisationer inom olika branscher som tillsammans lyfter hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Verksamheten består främst av frukostmöten, rundabordsmöten och paneldiskussioner om aktuella hållbarhetsfrågor för medlem­marna. Mötena hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö varav flertalet av mötena sänds direkt via webben.

Om priset Hållbart Ledarskap

Priset Hållbart Ledarskap är avsett för personer, främst inom svenskt näringsliv, som inte har hållbarhetsfrågor som huvudsaklig sysselsättning, men som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i sina organisationer eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Priset delas ut årligen och delades för första gången ut 1999. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Vem som vinner utmärkelsen avgörs av en utsedd jury.

Läs mer om priset här!

Pressansvarig:

Lovisa Lönegren
lovisa.lonegren@nmc.a.se
072-524 88 77