Laddar Evenemang
Seminarium och sensommarmingel i Göteborg

Seminarium och sensommarmingel

Äntligen dax för vårt mingel i Göteborg. Vi träffar gamla och nya bekantskaper, lyssnar på ett aktuellt ämne, reflekterar över sommaren som varit och… tar oss an arbetet och de hållbara förändringarna med ny kraft!

Vi genomför ett seminarium på plats, alternativt ett webbinarium som alla medlemmar kan delta på digitalt. Sensommarminglet i Göteborg är öppet endast för medlemmar.

Preliminära tid: kl. 15.00 – ca kl. 18.30 (exakt tid meddelas senare)

Vi håller till hos en av våra medlemmar. Lättar förtäring och dryck serveras.

VÅRT PROGRAM UPPDATERAS HÄR OCH PÅ NÄTVERKET FÖR HÅLLBART NÄRINGSLIV:s LINKEDIN KONTINUERLIGT, FRAM TILL DAGARNA INNAN 30 AUGUSTI.

Kommunicera/delta aktivt innan, under och efter På Nätverket för Hållbart Näringsliv LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/nmc-n%C3%A4tverket-f%C3%B6r-h%C3%A5llbart-n%C3%A4ringsliv/?viewAsMember=true

Övrig information

Anmälningar: Anmäld dig gärna snarast här via Eventbrite. Anmälan för att delta fysiskt på plats och på SenSommarMinglet stänger onsdag 23 augusti.

Deltagare: Seminariet och SenSommarMinglet är gratis för medlemmar i Nätverket för Hållbart Näringsliv. Antalet platser på SenSommarMinglet är begränsat.

Bli medlem i Nätverket för Hållbart Näringsliv – Läs mer här!

Avbokning: Anmäl förhinder eller att du inte närvarar via info@nmc.a.se.

Ev. webbsändning: Länken till eventuell webbsändning skickas ut senast tisdag 29 augusti på eftermiddagen.

Kontakt: Mejla till info@nmc.a.se

Registrera