Agenda 2030

Av de globala hållbarhetsmålen belyser detta event främst mål 12, hållbar konsumtion och produktion.

De globala hållbarhetsmålen

2021-03-04: Workshop om Skånes regionala åtgärdsprogram för miljömålen

Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med NMC bjuder in dig som är verksam i Skåne att delta på en digital workshop rörande det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen och miljödimensionen av Agenda 2030.

Åtgärdsprogrammet, som är under utveckling, kommer att gälla perioden 2021-2025 och ska vägleda aktörer i miljö- och hållbarhetsarbetet och stimulera till ökad samverkan och utvecklingsinsatser för ett hållbart Skåne. Näringslivet har en viktig roll i att skapa förutsättning för en mer hållbar konsumtion och produktion genom ökad hållbarhet i verksamheten och utveckling av affärsmodeller för en cirkulär ekonomi.

Syftet med eventet är ge näringslivet möjlighet att ge inspel till Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogrammet och lyfta vilka behov det finns av regional samverkan. Det är tillsammans som vi kan göra skillnad och din röst är viktig för den fortsatta regionala utvecklingen!

Fokusområdena för de åtgärder som kommer diskuteras under workshopen är 1. Hållbar konsumtion och produktion samt 2. Cirkulär ekonomi.

Inför mötet får samtliga deltagare varsitt utkast av åtgärdspunkter som kommer diskuteras. Det är även fördelaktigt att läsa igenom tidigare åtgärdsprogram.

Mötet vänder sig särskilt till dig som har en roll som Miljöchef, Hållbarhetschef, Affärsutvecklare eller miljö-/hållbarhetsstrateg, men alla intresserade är välkomna.

Om talarna

Mötet inleds med ett kort föredrag av Länsstyrelsen i Skånes miljöstrateger Tommy Persson och Susanne Dahlberg. Tommy och Susanne arbetar med samordning och uppföljning av miljömålen i Skåne. De och är projektledare för arbetet med att ta fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och Agenda 2030.