NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv tilldelar Karl-Johan Persson, VD för H & M Hennes & Mauritz AB, priset Hållbart Ledarskap 2016. Han får priset för sitt sätt att inspirera och utmana hela modeindustrin genom att driva komplexa hållbarhetsfrågor med målet att åstadkomma långsiktig förändring.

”För H&M handlar hållbart ledarskap om att visa vägen och att våga arbeta långsiktigt, istället för att välja enkla lösningar som inte leder till bestående förändringar. Det är en förutsättning inte bara för ett hållbart ledarskap, utan för ett hållbart synsätt i stort. Det är en stor ära att ta emot detta pris – utan engagerade medarbetare som varje dag strävar efter att vara i framkant hade detta inte varit möjligt”, säger Karl-Johan Persson.

Priset Hållbart Ledarskap har delats ut årligen sedan 1999 av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i organisationen eller i samhället. Pristagarens insatser ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

”Karl-Johan har visat mod genom att utmana de finansiella intressenterna i kvartalscirkusen och genom att tydligt sätta ner foten och lägga till en grundpelare i H&M:s affärsidé, nämligen hållbarhet. Det är ingen tvekan om att det här är en ledare som prioriterar att driva på för långsiktiga strukturella förändringar för att förbättra arbetsvillkor och sluta resurscirkeln”, säger Ylva Öhrnell, ordförande för NMC. Hon poängterar att ett hållbart ledarskap i högsta ledningen är nyckeln för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete för att skapa en reell skillnad i både företag och i samhället, och fortsätter:

”Kompassriktningen är lagd, mycket kvarstår att göra men Karl-Johan har visat på ett tydligt och föredömligt hållbart ledarskap i en bransch med många och komplexa hållbarhetsutmaningar.”

Prisutdelningen ägde rum den 13 oktober 2016 på Scandic Continental i Stockholm. Prisutdelare var förra årets vinnare, ABB Sveriges VD Johan Söderström.

Juryns motivering

”Årets vinnare av Hållbart Ledarskap inspirerar och utmanar hela modeindustrin både i Sverige och internationellt. Karl-Johan driver komplexa hållbarhetsfrågor genom globala partnerskap med målet att åstadkomma långsiktig förändring på makronivå, exempelvis gällande bättre lönestrukturer. Under Karl-Johans starka och ödmjuka ledarskap har modejätten utvecklat hållbara innovationsprocesser och demonstrerat att företaget har kraft att förändra en hel bransch. Karl-Johan visar att även modebranschen måste och kan vara en del av omställningen.”

Läs mer om priset Hållbart Ledarskap här!