Pressmeddelande 10 juni 2020

Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart Näringslivs styrelse enats om tre starka företagsledare som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2020. Årets slutkandidater är VD:arna för Synsam Group AB, Nudie Jeans AB och Berendsen Textil Service AB. ”De har som ledare tydliga visioner men också förmåga att skapa förändring och resultat tillsammans med andra.”

Priset Hållbart Ledarskap delas årligen ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation och/eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

2020 års slutkandidater är:

  • Håkan Lundstedt, VD, Synsam Group AB
  • Joakim Levin, VD, Nudie Jeans AB
  • Johanna Persson, VD, Berendsen Textil Service AB

”Vikten av ett hållbart ledarskap är dubbelbottnat. Dels handlar det om hur du som individ håller över tid som ledare d.v.s. att vara uthållig. Du lever som du lär i en global tidsepok där hastigheten och komplexiteten tenderar att öka. Hur hittar man som ledare den magiska balansen mellan ambition, resultatkrav, engagemang och fritid?” säger Staffan Fredlund, vice styrelseordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, och fortsätter:

”Hållbart ledarskap handlar också om att du som chef har en strategi och affärsmodell som är hållbar – både på kort och lång sikt. Du integrerar klimatarbetet, mänskliga rättigheter, digitalisering och cirkulär ekonomi i verksamhetsprocesserna och i kunddialogen.”

Staffan Fredlund belyser också vikten av att som chef kunna inspirera, utmana och skapa värden både för sina medarbetare, i värdekedjan och för samhället i stort utifrån Agenda 2030. ”Samtliga slutkandidater brinner för hållbarhetsarbetet och visar på ett starkt personligt engagemang utifrån en tydlig kompassriktning. De är därmed sanna förebilder för hållbart ledarskap i sina organisationer och inom sin bransch. De har som ledare tydliga visioner men också förmåga att skapa förändring och resultat tillsammans med andra.”

Vinnaren utses av en extern jury och kommer att tillkännages vid prisutdelningen som hålls i samband med NMC:s årliga hållbarhetsgala i Stockholm den 15 oktober 2020.

OM NMC NÄTVERKET FÖR HÅLLBART NÄRINGSLIV

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom hållbar affärsutveckling. Inom nätverket finns över 200 företag och organisationer inom olika branscher som tillsammans lyfter hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Verksamheten består främst av frukostmöten, rundabordsmöten och paneldiskussioner om aktuella hållbarhetsfrågor för medlem­marna. Mötena hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö varav flertalet av mötena sänds direkt via webben.

OM PRISET HÅLLBART LEDARSKAP

Priset Hållbart Ledarskap är avsett för personer, främst inom svenskt näringsliv, som inte har hållbarhetsfrågor som huvudsaklig sysselsättning, men som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i sina organisationer eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Priset delas ut årligen och delades för första gången ut 1999. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Vem som vinner utmärkelsen avgörs av en utsedd jury.

Läs mer om priset här!

Frågor om priset? 

Kontakta NMC
Telefon: 010-505 14 45
E-post: info@nmc.a.se

Frågor om kandidaterna?

Kontakta Synsam
Jenny Fridh, Chief Communications and Sustainability Officer
Telefon 0730 27 70 18
E-post: :jenny.fridh@synsam.com

Kontakta Nudie Jeans
Sandya Lang, Sustainability Manager
Telefon: +46 10-151 56 54
E-post: sandya@nudiejeans.com

Kontakta Berendsen Textil Service
Linda Nilsson, Marketing Manager
Telefon: 0721 582 890
E-post: linda.nilsson@elis.com