Styrelsens specialpris – Årets hållbarhetsprestation

Nätverket för Hållbart Näringsliv har i över 20 år delat ut priset Hållbart Ledarskap till framgångsrika ledare. 2021 utökade vi vårt pris med ytterligare en kategori – Årets hållbarhetsprestation och det priset fortsätter vi med även i år! Vi vet att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inte är en ”one man show” utan att det är många personer som ligger bakom. Vi vet också att det bubblar av spännande hållbarhetsinitiativ och projekt på många företag, bland annat kopplat till cirkulär ekonomi och klimatomställningen.

Genom styrelsens specialpris vill vi därför komplettera vårt befintliga pris Hållbart Ledarskap med att inkludera fler delar av näringslivet. Vi vill på detta sätt visa på goda och konkreta exempel från näringslivet som visar vägen mot de globala målen och som kan inspirera andra.

Mottagare av priset kan till exempel vara ett branschinitiativ, ett projekt, ett samarbete, en affärsmodell, en organisation eller något helt annat. Har du eller din organisation gjort något som är värt att uppmärksamma? Eller tycker du att någon annans projekt borde få strålkastarljuset på sig? Skicka då in din nominering!

Kriterier:

  • Det ska finnas en tydlig koppling till hållbarhet i näringslivet
  • Det ska avse något som helt eller delvis är implementerat i praktiken, dvs. inte bara en skrivbordsprodukt

Nomineringen till årets Hållbarhetsprestation startar under våren varje år.
Vinnaren koras på Nätverket för Hållbart Näringslivs stora Hållbarhetsdag varje år.

Beräkningsmodellen för biologisk mångfald – CLIMB får Årets Hållbarhetsprestation 2023

Juryns motivering:

”Nätverket för Hållbart Näringsliv har beslutat att tilldela priset Årets Hållbarhetsprestation till CLIMB – en modell för beräkning av biologisk mångfald. CLIMB baseras på en matematisk metod och är framtagen i nära samverkan mellan näringsliv, branschorganisationer, kommuner och myndigheter. I en tid då sex av de nio planetära gränser överskrids är det viktigare än någonsin att bli konkret och att agera. Genom att göra verktyget fritt och tillgängligt för alla bidrar CLIMB till informerade beslut och en hållbar framtid.”

Nominera till Årets Hållbarhetsprestation 2023 här!

Vinnare av Årets Hållbarhetsprestation:

  • 2023: CLIMB
  • 2022: Matmissionen, Stockholms Stadsmission
  • 2021: Hållbarhetsdeklarationer, Coop

.

.

Nominera till Årets Hållbarhetsprestation 2024!

.

.