Styrelsens specialpris – Årets hållbarhetsprestation

Nätverket för Hållbart Näringsliv har i över 20 år delat ut priset Hållbart Ledarskap till framgångsrika ledare. 2021 utökade vi vårt pris med ytterligare en kategori – Årets hållbarhetsprestation och det priset fortsätter vi med även i år! Vi vet att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inte är en ”one man show” utan att det är många personer som ligger bakom. Vi vet också att det bubblar av spännande hållbarhetsinitiativ och projekt på många företag, bland annat kopplat till cirkulär ekonomi och klimatomställningen.

Genom styrelsens specialpris vill vi därför komplettera vårt befintliga pris Hållbart Ledarskap med att inkludera fler delar av näringslivet. Vi vill på detta sätt visa på goda och konkreta exempel från näringslivet som visar vägen mot de globala målen och som kan inspirera andra.

Mottagare av priset kan till exempel vara ett branschinitiativ, ett projekt, ett samarbete, en affärsmodell, en organisation eller något helt annat. Har du eller din organisation gjort något som är värt att uppmärksamma? Eller tycker du att någon annans projekt borde få strålkastarljuset på sig? Skicka då in din nominering!

Kriterier:

  • Det ska finnas en tydlig koppling till hållbarhet i näringslivet
  • Det ska avse något som helt eller delvis är implementerat i praktiken, dvs. inte bara en skrivbordsprodukt

Nomineringen till årets Hållbarhetsprestation 2023 är i full gång!
Vinnaren kommer att koras på Nätverket för Hållbart Näringslivs stora Hållbarhetsdag den 17 oktober 2023.

Stockholms Stadsmission får genom sitt arbete med Matmissionen Årets Hållbarhetsprestation 2022

Juryns motivering:

”Stockholms Stadsmission har genom sitt arbete med Matmissionen framgångsrikt etablerat och skalat upp en långsiktigt hållbar affärsidé, där personer med låg inkomst kan köpa varor till ett betydligt lägre pris än vanligt butikspris. Matmissionen bidrar samtidigt till att eliminera minst 1000 ton matsvinn varje år och ger fler personer möjlighet att närma sig arbetsmarknaden genom arbetsträning. Att de nu expanderar är inspirerande och gör dem till föredömen inte bara inom livsmedelsbranschen utan för oss alla som jobbar med hållbarhet inom näringslivet.”

Nominera till Årets Hållbarhetsprestation 2023 här!

Vinnare av Årets Hållbarhetsprestation:

  • 2022: Matmissionen, Stockholms Stadsmission
  • 2021: Hållbarhetsdeklarationer, Coop

.

.

Nominera till Årets Hållbarhetsprestation 2023!

.