Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2022-06-15: Sommarmingel Stockholm – Vattenanvändning med Vasakronan

Sommarmingel och inspirerande föredrag för Nätverket för Hållbart Näringslivs medlemmar i Stockholm med omnejd.

Välkommen till Nätverket för Hållbart Näringslivs sommarmingel! Kom och träffa gamla vänner och stifta nya bekantskaper inom nätverket under lättsammare former.

Kom och nätverka och snacka hållbarhet med oss!

Dagens talare

Anders Boström, Chef Projektgenomförande på Vasakronan

Anders har verkat inom byggbranschen i drygt 30 år och började sin bana som injusterare av värme och ventilationssystem. Efter det har han arbetat som styr- och VVS-projektör, installationsledare och projektledare. Sedan mars 2017 arbetar han på Vasakronan där han var projektchef för Celsiusprojektet med sin dagvattenhantering. Sedan 8 månader tillbaka är Anders chef för projektgenomförandegruppen på Vasakronan i Stockholm.

Anders kommer att bland annat berätta om hur Vasakronan valt att hantera dagvattnet i Celsiusprojektet i Uppsala. Celsius stod klart strax efter årsskiftet 2020–2021. Projektet har under lång tid dragit till sig uppmärksamhet, bland annat för att regnvattnet som hamnar på taket samlas upp och används till att spola toaletterna.

Seminariekoncept och agenda

Detta event är fysiskt och består av två delar. I den första delen får vi lyssna till våra talare och i den andra delen får vi möjlighet att mingla med gamla vänner och stifta nya bekantskaper inom nätverket.

Agenda

ca 15:00 Välkomnande och presentation från ZeroMission, U&We och Sustema om deras arbete

ca 15:10 Presentation från Anders Boström, Chef Projektgenomförande på Vasakronan

ca 15:30 -17:00 Mingel under lättsammare former med tilltugg och dryck