Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

Presentation

2022-06-14: Sommarmingel Malmö – Utvecklingen av Varvsstaden

Sommarmingel och inspirerande föredrag för Nätverket för Hållbart Näringslivs medlemmar i Malmö med omnejd.

Välkommen till Nätverket för Hållbart Näringslivs sommarmingel! Kom och träffa gamla vänner och stifta nya bekantskaper inom nätverket under lättsammare former.

Kom och nätverka och snacka hållbarhet med oss!

Dagens talare

Evelina Stjernfeldt, Landskapsarkitekt på Malmö Stad

Evelina Stjernfeldt är landskapsarkitekt på Malmö Stads stadsutvecklingsavdelning. Hon jobbar med utvecklingen av Varvsstaden, den sista kvarvarande delen av Kockums gamla varv som nu utvecklas till en ny stadsdel.

Evelina kommer att berätta om hur staden arbetar med områdets nya gröna gatustruktur, om hur material från de gamla rivna hallarna får nytt liv i utemiljön och om hur den kommande uppgrundningen av Varvsbassängen kommer att gynna det marina livet, både för vattenlevande organismer och Malmös invånare.

Seminariekoncept och agenda

Detta event är fysiskt och består av två delar. I den första delen får vi lyssna till våra talare och i den andra delen får vi möjlighet att mingla med gamla vänner och stifta nya bekantskaper inom nätverket.

Agenda

ca 15:00 Välkomnande och presentation från White Arkitekter om vilka hållbarhetsutmaningar de har när det gäller planering av städer och byggnader.

ca 15:10 Presentation från Evelina Stjernfeldt, Landskapsarkitekt på Malmö Stad

ca 15:30 – 17:00 Mingel under lättsammare former med tilltugg och dryck