Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

Presentation

2022-05-17: Från fossilt till förnybart – är ni med i matchen?

Vi står inför stora hållbarhetsutmaningar och arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle behöver accelera.

Dagens talare

Peter Forsberg, Scania CV AB

Peter Forsberg är marknads- och försäljningsansvarig för Scania elektriska lastbilar. Peter kommer berätta om Scanias elektrifieringsresa och hur Scania ställer om från att utveckla och sälja dieseldrivna lastbilar till elektriska bilar. Omställningen är viktig för hela transportsektorn och medför en hel del utmaningar vilket vi kommer få höra mer om under Peters presentation!

Anna Lidström, Spendrups Bryggeri AB

Anna är hållbarhetschef på Spendrups Bryggeri, ett familjeföretag i fjärde generationen. Anna kommer att berätta om Spendrups resa mot att bli en fossilfri verksamhet – bland annat genom att satsa på att utvinna energi ur restströmmar i bryggeriet.

Lena Berglund, E.ON

Lena Berglund arbetar som regionchef nord på E.ON med ansvar för bolagets public affairs- och kommunikationsarbete i bland annat Stockholmsregionen. Lena kommer att ge E.ONs syn på energiläget just nu och den spännande omställning mot mer elektrifiering och digitalisering. Hon tar också upp utmaningarna som bolaget ser med framförallt kapacitetsbristen i huvudstadsregionen samt vilka åtgärder, nya lösningar och samarbeten som behövs för att möjliggöra en fortsatt hållbar tillväxt av nya bostadsområden och företagsetableringar. Den nybyggda kretsloppsanläggningen i Högbytorp är flaggskeppet för E.ONs tillväxt i regionen och står för lokalproducerad värme och el men också nya typer av cirkulära lösningar och samverkan med andra partners.