Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2022-04-05: Hitta rätt i ramverks-djungeln

Det händer mycket just nu inom hållbarhetsområdet när det gäller ramverk och direktiv. Det är inte alltid helt enkelt att sätta sig in i vilka ramverk och direktiv som berör den egna verksamheten, hur de hänger ihop och vad de innebär. Under detta event kommer våra talare förklara närmre om de ramverk som är aktuella just nu inom hållbarhetsområdet och vad som kommer framöver.

Detta event var digitalt.

Dagens talare

Åsa Ekberg, Grant Thornton

Åsa Ekberg är senior rådgivare i Grant Thorntons hållbarhetsteam och ansvarig för tjänsteområdet inom granskning av icke-finansiell information. Åsa har arbetat med hållbarhetsfrågor i mer än 14 år och sitter även med som specialistmedlem i branschorganisationen FAR. I sin roll som hållbarhetsrådgivare och icke-finansiell revisor har hon stor erfarenhet av hållbarhetsrapportering enligt internationella ramverk såsom GRI och NFRD.

Åsa kommer ge en övergripande kartläggning av olika ramverk, hur de lirar med varandra och hur man som organisation ska prioritera.

Marie Baumgarts, KPMG

Marie Baumgarts är partner och hållbarhetsexpert inom finans på KMPG. Hon kommer berätta om övergången från GRI till CSRD med bl.a. Taxonomins Biodiversitetsmål.

Marie är särskilt specialiserad på övergripande regleringar som EU:s NFRD och det kommande ramverket CSRD . Marie har erfarenhet från Europeiska kommissionens tekniska expertgrupp för hållbar finansiering (TEG) och stödde nyligen plattformen för hållbar finansiering, som Sherpa. Maries specialitet är att ge hela bilden av hållbarhet inklusive hur regleringar, från EG:s handlingsplan och den europeiska gröna affären kan påverka företag, ekonomi och FMPs.

Sara Lissdaniels, FAR

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor på branschorganisationen FAR. Sara kommer prata utifrån Therese Andersson publikation i Aktuell Hållbarhet i januari i år – ”Ny form för hållbarhetsredovisning växer fram”. Sara kommer blicka framåt och fokusera på de föreslagna lagkrav som kommer, däribland den rapporteringsstandard som European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) tar fram på uppdrag av EU-kommissionen.

Regleringen syftar till att ge investerare och andra intressenter information om företagens hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter så att de kan fatta välgrundade beslut. Informationen ska vara jämförbar och transparent, fullskalig, balanserad och relevant, och för att den ska vara tillförlitlig ställs krav den ska granskas av en revisor. EU:s gröna giv innebär dock att ytterligare rapporteringskrav väntas t ex genom utvidgning av den s.k. taxonomiförordningen, och EU-kommissionen antog i februari i år ett förslag om krav på att större företags due diligence i leverantörskedjan med inriktning mot hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Dagens moderator

Fredrik Franke

Moderator för dagen är Fredrik Franke, Head of External Relations & Engagement för Global Child Forum och styrelseledamot i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.