Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2022-03-16: Cirkulär ekonomi – En tankeställare om en tankeomställning

Vi behöver ställa om våra verksamheter från ett linjärt system till ett cirkulärt system. Hur gör man och hur tänker man kring omställningen till ett cirkulärt system? Kan vi dra nytta av varandra och hjälpas åt för att skapa cirkularitet och minska resursanvändningen?

Kom och ta del av goda exempel och lärdomar från andra företag och organisationer. Du ges också möjligheten att diskutera dina specifika frågeställningar med övriga deltagare.

Detta event var digitalt.

Dagens talare

Eva Karlsson, Houdini Sportswear

Eva Karlsson är VD för Houdini Sportswear, ett svenskt friluftsmärke och banbrytare inom den cirkulära ekonomin. Sedan 2001 har hon ägnat sitt arbete åt att återuppfinna företagande som en kraft för det goda, tillhandahålla toppmoderna cirkulära produkter och innovation med öppen källkod, inom gränserna för planetära resurser.

Ett näringsliv som ger näring för liv – är det möjligt, är det lönsamt och hur kan resan dit se ut? Eva delar erfarenheter från den transformation Houdini Sportswear varit i sedan 20 år tillbaka och reflekterar över resan framåt.

Lina Bergström

Lina Bergström är erfaren expert och ledare inom hållbarhetsfrågor med fokus på cirkulär ekonomi och bioekonomi. Hon har tidigare arbetat som vd för Återvinningsindustrierna, där hon tog initiativ att starta Circular Sweden, ett företags forum som driver utveckling av cirkulära materialflöden framåt.Idag har Lina olika uppdrag inom EU och Norden kopplat till ett hållbart näringsliv. Lina sitter också i Svanens kriterienämnd och expertgruppen för bioekonomi under Delegationen för Cirkulär ekonomi. Lina Bergström kommer att berätta om kommande lagkrav och trender inom cirkulär ekonomi.

Ingela Wickman Bois

Ingela Wickman Bois arbetar som expert inom cirkulär affärsutveckling, utbildning (Executive Master Class) och chefsrådgivning kopplat till Exeter University Business School/Ellen MacArthur Foundation, Centre for Circular Economy, UK. Ingela är också ordförande i valberedningen för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Ingela Wickman Bois kommer att dela med sig av framgångsfaktorer i olika industrier och utmaningar som företag möter kring cirkulär affärsutveckling, innovation, design och implementering av affärsmodeller, hämtat från hennes pågående arbete med rådgivning till ledare och chefer på de globala företag som antagit en cirkulär strategi, medlemmar i Ellen MacArthur Foundation (EMF).

Murat Mirata, Linköping universitet

Murat Mirata är lektor vid Linköpings universitet och har arbetat med industriell och urban symbios (IUS) som forskare, praktiker och utbildare sedan 2000. Hans arbete fokuserar på utvecklingsfaktorer, multipla fördelar och faciliteringsmetoder relaterade till IUS. Han har studerat ett stort antal operativa IUS-tillämpningar och initierat och/eller stöttat ett flertal faciliteringsprogram. I sin presentation kommer Murat att fokusera på viktiga möjliggörare av IUS och möjligheterna till facilitering.

Murats presentation hölls på engelska.

Dagens moderator

Johan Dolva Törnberg

Moderator för dagen är Johan Dolva Törnberg, VD för Sustema och styrelseledamot i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.