2022-02-22:

Är du redo för den nya visselblåsarlagen?

Ny lag om visselblåsning och hur du implementerar det i ditt företag

Vad säger den nya lagstiftningen och standarden och hur implementeras detta i din verksamhet? Vad är betydelsen av visselblåsarsystem, och hur kan den nya ISO-standarden ge praktiskt stöd för ökad lagefterlevnad ?

NMC tillsammans med SIS och Unionen bjuder in till ett webbinarium där vi får höra om den nya visselblåsarlagen, standarden och exempel på implementering. Kom och ta del av goda exempel och lärdomar från andra företag och organisationer.

Detta event var digitalt.

Dagens talare

Natali Engstam Phalén, Advokatfirman Lindahl

Natali ansvarar för Lindahls rådgivning inom Compliance & Investigations på Stockholmskontoret. Hon var tidigare generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) och innan dess advokat. Hon har bl.a. erfarenhet av att implementera visselblåsarsystem, vara extern mottagare av visslingar samt utreda misstänkta oegentligheter.

Natali kommer att ge en praktiskt orienterad ”crash course” i den nya visselblåsarlagstiftningen. I ett kondenserat format presenteras en översikt över de viktigaste kraven enligt den nya lagen tillsammans med konkreta tips för att inrätta en visselblåsarfunktion och hur du bäst förbereder din verksamhet för att möta de nya kraven.

Petter Tiger, Lantero

Petter är vd och grundare av Lantero. Han har jobbat med visselblåsning sedan 2014 och har tagit ett särskilt intresse i hur man bygger bort intressekonflikter och etablerar rutiner med verkligt oberoende utredare.

Petter har varit engagerad i den kommitté som från svenskt håll jobbat med den nya internationella visselblåsarstandarden och han kommer berätta mer om den nya standarden och hur du kan använda den i sin verksamhet. Han är också en aktiv röst i debatten, bland annat kring behov av skydd för handläggaren när man sätter upp processer för visselblåsning.

Dagens panel

I det efterföljande panelsamtalet får du höra företagsrepresentanter berätta kring möjligheter, utmaningar och konkreta erfarenheter av den nya visselblåsarlagen, standarden och implementeringen i verksamheten. Du får även höra en representant från TCO utifrån ett arbetstagarperspektiv och våra talare.

  • Pontus Selderman, SVP Ethics and Compliance på Stora Enso
  • Lise Donovan, Jurist på TCO
  • Natali Engstam Phalén , Advokat, Specialist Counsel på Advokatfirman Lindahl
  • Petter Tiger, vd Lantero

Pontus Selderman, Stora Enso

Pontus Selderman har studerat juridik vid Uppsala universitet, Minnesota Law School och Universitetet i Oslo. Efter att ha tjänstgjort som tingsrättsdomare vid Södra Roslags tingsrätt, Stockholm, verkade han i 10 år inom området affärsjuridik och kommersiella tvister på olika advokatbyråer, både som biträdande advokat och delägare. Pontus har arbetat inom Stora Enso-koncernen sedan 2007, där han har byggt upp koncernens globala etik- och efterlevnadsprogram och organisation. En organisation som idag sysselsätter ca 8 biträden. Inom ramen för compliancearbetet på Stora Enso har Pontus varit baserad i Kina under en period. Pontus Selderman har varit ordinarie ledamot i Transparency Internationals styrelse sedan 2019 och är ansvarig för Corporate Supporters Forum. Pontus har också varit medlem i Transparency Internationals styrkommitté för affärsprinciper sedan 2013.

Lise Donovan, TCO

Lise Donovan är jurist på TCO och har jobbat med visselblåsarfrågor ur ett arbetstagarperspektiv både på EU- och nationell nivå sedan 2013. Hon har ingått i referensgruppen i båda de statliga utredningarna om visselblåsning som kom med sina betänkanden 2014 respektive 2020. Lise ansvarar för närvarande i ett arbete att ta fram en handbok om visselblåsning som riktar sig till TCO:s tolv medlemsförbund, varav Unionen är ett.

Dagens moderator

Malin Dahlberg Markstedt

Malin Dahlberg Markstedt har en Jur kand från Stockholms universitet med inriktning mänskliga rättigheter och folkrätt. Hon verkade som arbetande ordförande för den svenska arbetsgruppen som i SIS regi deltog i de globala förhandlingar som ägde rum i samband framtagandet av den nya ISO standarden för visselblåsning. Hon har ett förflutet från olika stabsfunktioner vid Regeringskansliet, Stockholms stadshus och myndigheten Barnombudsmannen samt som Generalsekreterare för Global Child Forum och Manager för Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business. Idag arbetar Malin som Generalsekreterare och VD för Riksförbundet Sankt Lukas.