Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2022-01-25: Digital kick-off 2022 – Så accelererar vi omställningen och hanterar målkonflikter

Så accelererar vi omställningen och hanterar målkonflikter

Omställningsbehovet ökar i allt snabbare takt och vi måste accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle för att kunna nå de mål vi sätter. Samtidigt kan målkonflikter komma i vägen och bromsar ner omställningen. Kunskapsspridning är en, utav flera, viktiga delar för att kunna möjliggöra nya insikter och en accelererande omställning.

Hur gör vi för att påskynda omställningen mot en hållbar framtid och hur hanterar vi de målkonflikter som uppstår? Hur kan vi dra nytta av varandras kunskaper? Vilka stöd, verktyg och regleringar behövs för att accelerera omställningen och göra den lättare?

Vi sparkar igång NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv-året med en digital Kick-off där vi undersöker hur vi accelererar omställningen till ett hållbart näringsliv. Inbjudna talare kommer att berätta om goda exempel för att öka på takten i omställningen. Diskussionerna kommer också att handla om vanliga målkonflikter och hur de kan hanteras.

Kom och ta del av goda exempel och lärdomar från andra företag och organisationer. Du ges också möjligheten att diskutera dina specifika frågeställningar med övriga deltagare.

Detta event var digitalt.

Dagens talare

Sebastian Holmström, Inrego

Cirkularitet är fokuset hos företaget Inrego, som i 25 år varit globalt marknadsledande inom återbruk av IT-produkter. De är specialiserade på att återanvända och rekonditionera datorer och annan IT-utrustning, för att verka för en cirkulär ekonomi och förlänga livstiden på elektroniska produkter. Inrego tog i år emot pris som Årets Återanvändare på Återvinningsgalan 2021 för deras arbete med att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Sebastian Holmström tillträdde som hållbarhetschef på Inrego i oktober 2021, och har sedan dess blivit nominerad av Aktuell hållbarhet som en av de 33 mest intressanta hållbarhetstalanger under 33. Han kommer dela med sig av hur Inrego jobbar med att accelerera omställningen inom elektronikbranschen, deras utmaningar och målkonflikter de har fått möta.

Susan Iliefski-Janols, Essity

Susan Iliefski-Janols, VP Sustainability Products & Services, är ansvarig för hållbarhet för varumärken, innovationer, produkter och tjänster globalt för Essity. Hållbarhetsarbetet baseras på tre plattformar Välmående, Mer från mindre och Cirkularitet tillsammans med hur vi arbetar med etik för anställda och alla andra intressenter.

Susan berättar om Essitys klimatresa och hur de integrerar klimat samt hur de använder LCA i deras klimatarbete. Hon pratar även om vad konsekvenserna från COP26 blir och vad företag nu behöver implementera i deras verksamheter för att accelerera omställningen.

Thomas Hörnfeldt, SSAB

SSAB har som mål att vara helt fossilfritt 2045. Målet är även att SSAB, redan 2026, ska bli först i världen med att leverera fossilfritt stål. Fossilfri vätgas ska ersätta kol och koks som reduktionsmedel i ståltillverkningen och den förändringen är en förutsättning för att kunna producera fossilfritt stål.

Thomas Hörnfeldt har stor erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom stålindustrin och har under de senaste sex åren jobbat med hållbarhet på SSAB. Han har tidigare arbetat inom andra industrier så som Atlas Copco Dynapac, Ovako och ABB.

I en intervjusession med Thomas kommer vi få veta hur SSAB jobbar med omställningen, nödvändigheten av den och vilka målkonflikter som de har stött på längs vägen och hur de har hanterat dem.

Dagens moderator

Malin Ljung Eiborn, Prime Weber Shandwick och styrelseledamot i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Malin har idag ansvar för hållbarhet inom Weber Shandwick-nätverk i Europa, Mellanöstern och Afrika. Hon har tidigare jobbat på UD som tjänsteman och kommer senast från BillerudKorsnäs där hon jobbade som hållbarhetsdirektör.