Agenda 2030

Detta seminarium belyser främst de sociala hållbarhetsmålen:

De globala hållbarhetsmålen

2021-11-30: Så jobbar du med social hållbarhet både internt och externt!

Så jobbar du med social hållbarhet!

Hur mäter man social hållbarhet och kan det användas för beslutsfattande och kommunikation? Hur jobbar företag med social hållbarhet internt för att få medarbetarna att trivas? Vad är viktigast att tänka på angående social hållbarhet i leverantörskedjor?

Kom och ta del av goda exempel och lärdomar från andra företag och organisationer. Du ges också möjligheten att diskutera dina specifika frågeställningar med övriga deltagare.

Detta event var digitalt.

Dagens talare

Mathias Lindkvist, KTH

Mathias är forskare och lärare inom hållbarhetsbedömning, på KTH i Stockholm. De senaste åren har han huvudsakligen arbetat med utveckling av social livscykelanalys. I ett pågående projekt undersöker Mathias och Elisabeth Ekener hur man kan skapa mer robust beslutsunderlag, genom att kartlägga orsak-verkan-samband från aktiviteter längs produktkedjor till slutlig påverkan på social hållbarhet.

Social livscykelanalys (S-LCA) är en metod för att värdera sociala aspekter inom ett livscykelperspektiv. Under 2020 gav United Nations Environment Programme ut nya betydelsefulla riktlinjer för S-LCA men vilka utmaningar finns det med S-LCA och hur kan det framtida arbetet med S-LCA se ut?

I början av 2020 kom rapporten Insights on social life-cycle-assessment in practice in Sweden av Mathias Lindkvist och Maria Rydberg. Nu får vi möjligheten att möta Mathias Lindkvist när han berättar om social livscykelanalys.

Mathias gav en översiktlig bild av hur arbetet med social hållbarhet i svenska företag kan stödjas av verktyget social livscykelanalys. Först gavs en introduktion till strukturerade sätt att hantera social hållbarhet på, inklusive social LCA. Bland annat diskuterades de nya och inflytelserika internationella riktlinjerna för social LCA från 2020. Sedan följde en presentation av några svenska företags arbete med och tankar om framtiden när det gäller social LCA. Presentationen som hölls utgick från en intervjustudie Mathias och Maria Rydberg genomförde i Sverige, med 6 stora livscykelintresserade företag och 5 andra i sammanhanget viktiga organisationer, under 2019–2020.

Mathias Lindkvist presentation

Ulrika Magnusson, Returpack/Pantamera

Under 2020 utsågs Returpack/Pantamera som Sveriges friskaste företag. Hur lyckas man bäst med att skapa en arbetsplats där människor mår bra och där jobbet bidra till livskvalitet? Ulrika Magnusson, som arbetar som HR- & Hållbarhetschef på Returpack/Pantamera, berättade om deras resa, utmaningar och framgångsfaktorer.

Ulrika har mångårig erfarenhet av arbete med social hållbarhet från olika typer av HR-roller både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. I sitt CV har Ulrika bland annat Migrationsverket, Polismyndigheten och Mercedes-Benz. Under de senare åren har hon lagt sitt fokus i organisationer med tydliga samhällsuppdrag. Ulrika har en examen från personal- och arbetslivsprogrammet med inriktning arbets- och organisationspsykologi, Lunds universitet.

ReturpackPantamera företagspresentation

Saskia Bloch, Fenix Outdoor

Saskia Bloch är Global Sustainability Director på Fenix Outdoor och har arbetat med Corporate Social Responsibility (CSR) i mer än 10 år. Hon berättade mer om hur de i praktiken arbetar med social hållbarhet och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Saskia berättade om vilka nycklar till framgång de har haft och vilka utmaningar de behöver tackla.

Fenix Outdoor är en internationell koncern som är inriktad på produkter för natur och friluftsliv och har egna varumärkena som exempelvis Fjällräven, Tierra, Primus och äger även butiker som Naturkompaniet som är ledande butikskedja inom friluftsliv och resor.

Social-Responsibility_FenixOutdoor