Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala målen.

De globala hållbarhetsmålen

2021-10-26: Rundabordssamtal om Human Rights, Due Diligence och leverantörskedjor

Just nu utformas en ny EU-lagstiftning som innebär att företag ska genomföra en så kallas Human rights due diligence (HRDD). Under hösten förväntas EU- komissionen presentera förslaget. HRDD förväntas utgå från FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Systemet ska omfatta företagets egna verksamhet och hela värdekedjor och ha processer för att identifiera och hantera risker och negativ påvekan på mänskliga rättigheter. Den nya lagen förväntas beröra alla företag och kommer troligtvis innehålla sanktioner för den som inte uppfyller kraven.

Ett utkast till lagen har tagits fram av Europaparlamentet och under 2021 kommer ett formellt lagförslag att presenteras av EU-kommissionen. Lagen förväntas träda i kraft inom de närmsta åren.

Talare

Malin Helgesen jobbar hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå som Specialist Counsel. Hennes fokusområde är näringsliv och mänskliga rättigheter. Malin jobbar praktiskt med företags due diligence system i värdekedjor över hela världen.

Malin Helgesen berättade om vilka företag omfattas och vilka som kan komma att undantas, hur man ska redovisa sitt arbete med HRDD samt hur långt företagsansvaret går.