Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

Workshop för dig som är verksam i göteborgsregionen

Tillsammans med Agenda 2030 Väst gjorde vi denna dag en djupdykning i SDG Impact Assessment Tool.

SDG Impact Assessment Tool kan hjälpa dig att bedöma effekter på hållbarhetsmålen från din organisation eller ett projekt inom organisationen. Verktyget hjälper dig att ta dig an hållbarhetsmålen på ett strukturerat och enkelt sätt. Eftersom det är ett självvärderingsverktyg är resultatet beroende av ditt och dina kollegors engagemang och kunskapssökande. Unde denna workshop lärde vi oss hur man kan resonera om påverkan på målen och identifiera positiv och negativ påverkan, direkt och indirekt påverkan samt identifiera kunskapsluckor.

Workshopen hölls av SDSN Norden europé som är den noreuropeiska grenen av FN-Nätverket ”Sustainable development solutions network”. Från SDSN europé kommer Edvin Nordell, Project manager, och Martin Eriksson, Network Manager, höll i dagens övningar. Läs mer om organisationen här.

Workshopledare

Från vänster i bild: Edvin Nordell och Martin Eriksson