Agenda 2030

Detta event bidrar till alla de globala målen i förlängningen då uppmuntran till hållbarhet inom näringslivet bidrar till ökad medvetenhet och insikt i hållbarhetfrågor.

De globala hållbarhetsmålen

2021-10-13: NMC:s hållbarhetsdag 2021 – Ditt liv i en värld på klimatets villkor

Året är 2025 och klimatkrisen i världen är löst. Pandemin 2020/2021 var ett bevis på att nationer kan agera snabbt och förändra beteenden under krissituationer. Med lärdomar från pandemin har världen därför på bara fyra år lyckats vidta nödvändiga åtgärder för att hantera klimatkrisen och se till att den globala temperaturen stannar under 1,5 graders temperaturhöjning. Vilka beslut fattades? Vilken teknik utvecklades och implementerades? Hur berördes olika branscher? Hur ser våra städer ut? Hur mår och lever människor? Vad var enkelt och vad var svårt med omställningen? Vad kunde vi inte göra?

Under hållbarhetsdagen presenterades spännande studier om klimatomställningen. Dagen innehöll föreläsningar och panelsamtal med representanter från olika branscher.

Talare

Björn Forsberg

Björn Forsberg är forskare i statsvetenskap med inriktning på hållbar utveckling, samt författare och folkbildare. Han har doktorerat på en avhandling om kommuner som går före i omställning till hållbar utveckling, och har tidigare skrivit böckerna Omställningens tid och Tillväxtens sista dagar. Den senaste boken, Fartrusiga (2020), är den första bok på svenska som tar ett helhetsgrepp på frågan hur vi ställer om till ett fossilfritt transportsystem. Tidningen ETC sammanfattade boken i sin recension: ”Den bästa, mest underhållande fackboken på år och dagar.”

På Hållbarhetsdagen berättade Björn om sin forskning och delade med sig av sina erfarenheter och insikter kring klimatomställningen. Björn modererade även ett panelsamtal med representanter från en flera olika branscher för att diskutera hur dessa och samhället skulle påverkas om vi lyckades ställa om till 2025.

Björn Forsberg NMCs hållbarhetsdag

Maria Wolrath Söderberg

Maria är lektor i retorik, forskar om klimatargumentation och är utvecklingsledare för högskolepedagogiken på Södertörns högskola. Just nu forskar hon om glappet mellan kunskap och beteende i hållbarhetsfrågor. I ett RJ-finansierat projekt undersöker hon tillsammans med Nina Wormbs på KTH hur klimatengagerade människor resonerar och motiverar för sig själva när de agerar mot sitt eget bättre vetande i förhållande till klimatet. Tillsammans med journalisten Isak Jarnehäll har hon även podden Klimatgap om utmaningarna med en hållbar livsstil. På NMC Hållbarhetsdag berättade Maria om varför det är svårt för människor att leva klimatsmart trots hög medvetenhet om klimatkrisen, vad som behövs för att ändå lyckas ändra människors livsstil.

Panelsamtal

Moderator: Björn Forsberg

Bygg

Anders Ejlertsson, projektledare hållbara byggmaterial på IVL och driver företaget Klimatsmart Byggande.

Medborgaren

Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik och forskare på Södertörns Högskola, forskar på kunskap och beteende i klimatfrågor.

Energi

Thomas Olsson, Senior rådgivare inom miljö med klimat som huvudfokus, Vattenfall.

Transport

Anders Forsberg, projektledare inom framtidens logistik i städer på Lindholmen Science Park.

Livsmedel

Claes Johansson, Hållbarhetschef på Lantmännen.

Finans

Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef på Swedbank

I bild från vänster: Erik Hedén (Fotograf Karina Ljungdahl). Zara Berglund

Trendspaning om hållbar utveckning

Hur ser hållbar utveckling ut i näringslivet just nu? Hur tror organisationer att det ser ut framöver? Vad är det som gör att vissa organisationer uppfattas som ledare inom hållbar utveckling?

I samarbete mellan NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och insiktsbyrån SB Insight har en studie av dessa frågor utförts. Syftet är att få en bild av hur Sveriges hållbarhetsexperter resonerar idag. Resultatet presenterades på Hållbarhetsdagen av Erik Hedén, VD och grundare av SB Insight samt Zara Berglund, tf Generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Presentation SBI+NMC 2021-10-13

Prisutdelning Hållbart ledarskap

Under hållbarhetsdagen delades NMC:s pris för Hållbart ledarskap ut.

2021 års vinnare blev Klas Balkow, VD och koncernchef, Axfood.

Prisutdelning Årets hållbarhetsprestation

Det var även prisutdelning av priset Årets hållbarhetsprestation, vilket är ett komplement till vårt befintliga pris Hållbart Ledarskap för att inkludera fler delar av näringslivet.

Mottagare av priset blev Coops hållbarhetsdeklarationer.