Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2021-09-01: Sensommarmingel i Göteborg – Hur har EU:s gröna giv påverkat näringslivet

Sensommarmingel och inspirerande föredrag för NMC:s medlemmar i Göteborg med omnejd.

Liksom varje år gavs möjligheten att komma och träffa gamla vänner och stifta nya bekantskaper inom nätverket under lättsammare former. Detta år blev sensommarminglet ett digitalt event.

I december är det två år sedan EUs Gröna Giv presenterades. Filippa Strandänger, Sustainable Finance Advisory Lead på KPMG in Sweden gick igenom hur den gröna given påverkat näringslivet hittills och vilka frågor som återstår för att adressera inom den gröna given.