Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2021-08-31: Sensommarmingel i Stockholm om den senaste CSR-forskningen

Sensommarmingel och inspirerande föredrag för NMC:s medlemmar i Stockholm med omnejd.

Liksom varje år gavs möjligheten att komma och träffa gamla vänner och stifta nya bekantskaper inom nätverket under lättsammare former. Detta år blev sensommarminglet ett digitalt event.

Årets sensommarmingel innehöll en föreläsning av Tommy Borglund som bjöd på olika smakprov från den senaste forskningen inom hållbart företagande och CSR. Utifrån artiklarna som han presenterade öppnade vi sedan upp för ett samtal där alla deltagare fick kommentera och reflektera.

Tommy Borglund – Forskare och rådgivare inom hållbart företagande och CSR

Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbart företagande. Han är forskare i företagsekonomi vid Center for Sustainable Business vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm. Han har under åren varit rådgivare till många företag och är kursledare för chefsutbildningar på Handelshögskolan i Stockholm samt Örebros och Stockholms Universitet.

Han är även medgrundare till Forever Sustainable, en plattform med syfte att skynda på en hållbar utveckling i näringslivet.

Forever Intelligence Briefing Issue 13 for distribution (1)

Forever Sustainability Briefing Issue 12

NMC 31 sept mingel diskussioner