Agenda 2030

Detta event bidrar främst till mål 17 – genomförande och globalt partnerskap av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2021-07-06: Samarbete öppnar nya vägar för hållbar utveckling

Ett bra samarbete kan vara svårt att uppnå men det är en viktig komponent för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Årets seminarium i Almedalen var ett helt digitat event. Temat för webinariet var ett samarbete kring hållbarhetsfrågor och några företag kommer att dela med sig av framgångsfaktorer för ett lyckat samarbete gällande hållbarhetsarbete.

Hur får man till ett bra samarbete inom ett företag och mellan olika företag? Vilka fallgropar ska man undivka? Detta var frågor som diskuterades under seminariet.

Om talarna

Linda Sturesson är Head of Performance Management och en del av ESG-teamet på Altor, en familj av fonder som investerar i medelstora bolag.

Rebecca Karlsson är Head of Sustainability på OX2 som utvecklar och säljer anläggningar som producerar förnybar energi i Europa, bland annat vind-och solkraftsparker. Altor investerade i OX2 under 2020. Linda och Rebecca delade med sig av hur deras samarbete kring hållbarhetsfrågor ser ut. Hur inleder man ett sådant samarbete? Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat samarbete och vilka fallgropar ska man undvika?

Fredrik Gustafsson, hållbarhetsexpert och Johanna Widborg, hållbarhetsansvarig vid Wasa Kredit

För tre år sedan anordnade NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för första gången ett mentorskapsprogram för våra medlemmar. Programmet har varit mycket framgångsrikt och bidragit till att nya kontakter och nätverk etablerats. Rätt förvaltat uppstår en win win-situation där adepten får stöd i att formulera egna svar på aktuella dilemman och mentorn får med sig nya perspektiv på det egna ledarskapet. Det här är något som både Fredrik Gustafsson och Johanna Widborg kan instämma i efter att ha bildat par som mentor och adept i NMC:s senaste mentorskapsprogram.

Fredrik Gustafsson, hållbarhetsexpert och Johanna Widborg, hållbarhetsansvarig vid Wasa Kredit delade med sig av vad mentorskapspgrammet har gett dem för att kunna driva hållbar utveckling framåt. De berättade också om deras samarbete och vilka resultat de kunnat uppnå efter mentorskapsprogrammet.

Anna Klenell jobbar idag som Hållbarhetschef på Greenfood Fresh Produce. Hon har sitt förflutet i Inköp och har med sig massor av erfarenhet för att utveckla hållbarhetsarbete.

Lisa Isakson är Kommunikation- och hållbarhetschef på Greenfood Group. Anna och Lisa delade med sig av hur man kan utmana varandra internt och hitta lösningar tillsammans som utvecklar och stärker företaget.

Moderator var Fredrik Franke, Head of External Relations & Engagement  Global Child Forum och styrelseledamot i NMC.