Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen:

De globala hållbarhetsmålen

2021-04-28: Agenda 2030 – Att gå från ord till handling

Digitalt rundabordssamtal om att tillämpa de Globala målen för att driva verklig förändring.

Hur starkt är egentligen företagens engagemang för FN:s Globala mål? Eftersom det är så lätt att bara välja de mål där man redan presterar bra eller där inga större förändringar krävs, fyller de kanske mest bara en symbolisk funktion? 

Rätt tillämpade utgör de 17 Globala målen ett långsiktigt ramverk, inte bara för hur företag kan bli mer hållbara utan även som vägledning för de förväntningar som övriga samhället på sikt kommer att ställa på näringslivet. 

Träffa det första svenska företaget som certifierats mot Agenda 2030

Vi inleder rundabordssamtalet med en presentation av Elis, det första svenska företaget att certifieras mot FN:s 17 Globala mål, och som kommit långt i arbetet med att integrera och tillämpa målen i affärsplaner, strategier och det dagliga arbetet.

Medverkande: Lina K Wiles, hållbarhetschef, Elis Sverige

Elis, tidigare Berendsen, är ledande leverantör av komplett hyr- och tvättservice av textilier till exempelvis sjukhus, hotell, restauranger, tillverknings- och läkemedelsföretag på den europeiska och latinamerikanska marknaden. I erbjudandet ingår allt från arbetskläder till kockkläder, torkdukar, entrémattor, moppar, bädd- och badlinnen samt hygienutrustning till offentliga toaletter.

Att bedriva ett ansvarsfullt företagande längs Elis cirkulära affärsmodell – från design till inköp, tvätt, hantering och återvinning – är centralt. Ett bevis på att Elis också lever som de lär är att de som första svenska bolag har certifierats mot FN:s 17 Globala mål av Bureau Veritas. Det innebär bland annat att verksamheten genomlysts och bedömts utifrån ett antal fastslagna kriterier, som syftar till att bekräfta att de Globala målen är väl integrerade i verksamhetens planer, strategier och dagliga arbete.

Lina K Wiles, hållbarhetschef vid Elis samt ledamot i NMC:s styrelse, kommer inleda och inspirera det fortsatta rundabordssamtalet genom att dela med sig av sina erfarenheter av arbetet med att utveckla företagets ambitiösa hållbarhetsagenda med direkt koppling till de Globala målen.