Videoinspelning:

Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen:

De globala hållbarhetsmålen

2021-02-10: Så påverkas ditt företag av EU:s disclosure-förordning om hållbara finanser

Den 10 mars 2021 börjar ”disclosure-förordningen” att gälla och kickstartar därmed EU:s nya regelverk för finansindustrin genom att tvinga finansiella aktörer att rapportera hur deras innehav och investeringar bidrar till hållbarhetsfaktorer.

Men det är inte bara investerare som kommer att påverkas. Även aktieägarföretag och portföljbolag kommer under 2021 förväntas dela miljödata som är relevant för EU-taxonomin samt vilka delar av affärsverksamheten som är linjerad med EU:s nya hållbarhetskrav.

På detta webinarie går vi först igenom disclosure-förordningen och hur den påverkar både finansiella och icke-finansiella bolag, t.ex. vilka rapporteringskrav som är att vänta. Därefter bjuder vi in till ett samtal där såväl ägares som företagsledares perspektiv lyfts och diskuteras.

Med oss har vi Malin Lindfors Speace och Jonathan Milläng, experter inom hållbar finans på Ethos International, som också kommer att visa hur man som icke-finansiellt bolag konkret kan gå tillväga för att svara på investerarnas frågor.

Jessica Bederoff Stenvad från Nordic Capital och Lisa Isakson från deras portföljbolag Greenfood kommer också bidra med sina perspektiv på disclosure-förordningen.

Detta webinarium är en uppföljning till våra tidigare event som har handlat om ESG och EU:s taxonomi. Du kan se inspelningarna på NMC Arkiv.

Om talarna

 Så påverkas ditt företag av EU:s disclosure-förordning om hållbara finanser bild

Malin Lindfors Speace, som är en av grundarna till Ethos International, har hjälpt företag med deras hållbarhetsarbete i över 15 år. Malin är en av Ethos Internationals experter inom sustainable finance. Dessutom är hon en av ett fåtal experter i Sverige på GRI (Global Reporting Initiative) – ett ramverk för företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete samt har mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare, bland annat på uppdrag åt Aktuell Hållbarhet.

Jonathan Milläng har mångårig erfarenhet från hållbar affärsutveckling och har under de två senaste åren fokuserat sitt arbete på att omvandla finansindustrin och tillgängliggöra gröna investeringsalternativ för retail-investerare. Nu jobbar han främst med EU:s nya regelverk för finansindustrin, och hur det kommer påverka såväl finansaktörer som bolag i alla sektorer. Jonathan har en kandidatexamen inom politisk ekonomi från UC Berkeley och kommer senast från Columbia University där han studerade internationell finans och ekonomisk policy.

 Så påverkas ditt företag av EU:s disclosure-förordning om hållbara finanser bild

Jessica Bederoff Stenvad (till vänster ovan), Sustainability Manager på Nordic Capital, har mer än 10 års erfarenhet av att stötta bolag att integrera hållbarhet i kärnaffären. Som en del i Nordic Capitals aktiva ägarfilosofi stöttar hon portföljbolagen i att integrera hållbarhet i affärsstrategi och verksamhetsprocesser. I det arbetet tar hon med sig tidigare erfarenheter från såväl privat och ideell sektor, och såväl rådgivande som operativa roller. Senast innan Nordic Capital var Jessica Team Lead för KPMGs Sustainability Advisory Services.

Lisa Isakson (till höger ovan), Head of Communication & CSR, på Greenfood Group. Greenfood består av 27 bolag som tillsammans bildar en av nordens ledande aktörer inom hälsosam mat med varumärken såsom Picadeli, Greendeli, Daily Greens och SallaCarte.

Lisa ansvarar för att driva det koncernövergripande hållbarhetsarbetet och säkerställa att det blir en integrerad del i verksamheten såväl på enskild bolagsnivå som koncernnivå.

Tidigare bakgrund ligger inom marknadsföring och kommunikation för några av Sveriges ledande livsmedelsföretag; Santa Maria, Ridderheims och Dafgårds.

Målgrupp

Detta event vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhet, investor relations (IR), compliance och hållbarhetsredovisning men alla intresserade är välkomna.