Absolut Comeback : Behind The Scenes (Video)

Agenda 2030

Detta event bidrar till alla de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

2020-12-01: Hur får man som företag till en hållbar omställning i kristider?

Hur anpassar man verksamheten efter förändringar i omvärlden och säkerställer att hållbarhetsarbetet inte tappar fart`?

Klimatkrisen innebär som bekant att samhället står inför en stor omställning. Nu är vi dessutom inne i en annan kris, Coronakrisen, i vars spår det blir extra relevant att dra lärdomar från varandra och ställa om så att ekonomi och samhällets långsiktiga hållbarhet går hand i hand.

Välkommen till detta webinarium där vi diskuterar en hållbar omställning i kristider. Vi kommer få höra om hur företag hanterat olika kriser, exempelvis coronakrisen och klimatkrisen. Vi kommer att få höra om hur företag kan organisera sig internt för att lyckas med en hållbar omställning.

Talare

Kata Nylén, Leg. psykolog, Specialist i organisationspsykologi, Författare och grundare till Klimatpsykologerna, kommer att prata om hur man lyckas ställa om och berätta varför vi lyckas ställa om snabbt i coronakrisen men inte lyckas lika snabbt med klimatkrisen.

Tina Robertsson, Director Sustainable Performance Absolut Vodka på The Absolut Company AB – Pernod Ricard, kommer att berätta om deras hållbarhetsarbete och hur de med anledning av coronapandemin ställde om delar av produktionen för att göra en huvudingrediens till handsprit.

Sofia Leffler Moberg, Head of Sustainable Transformation på PostNord kommer att dela med sig om en spaning kopplat till att en neddragning av samhället inte kommer att rädda klimatet, utan att det krävs lönsamma bolag som kan investera i exempelvis grön infrastruktur. Sofia kommer att berätta om ett konkret exempel från PostNord.

Målgrupp

Webinariet vänder sig främst till dig som har en ledande position, jobbar med hållbarhet, verksamhetsutveckling eller förändringsarbete men alla intresserade är välkomna. Bjud gärna med dig dina kollegor!