Agenda 2030

Detta event bidrar till alla globala hållbarhetsmål men främst till följande mål:

  • 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • 11 – Hållbar konsumtion och produktion

De globala hållbarhetsmålen

2020-05-19: Hur hanterar ditt företag ökande ESG-krav från investerare och ägare?

Inbjudan som gick ut

ESG står för Environmental, Social and Governance och används inom finansbranschen för att säkerställa avkastning genom ansvarsfulla investeringar. Banker, investerare och ägare använder ESG för att screena och gradera företag och göra riskbedömningar. Utvecklingen har gått fort och allt fler företag upplever nu snabbt ökande ESG-krav. Frågan är hur företagen hanterar denna utveckling.

Välkommen till detta webinarium där vi diskuterar ESG och ansvarsfulla investeringar. Hur organiserar man sig internt för att kunna svara på alla frågor som kommer från olika aktörer? Vilka resurser behöver man avsätta? Hur gör man för att det administrativa arbetet inte ska ta för mycket fokus från själva hållbarhetsarbetet?

Talare:

  • Peter Lööw, Hållbarhetsansvarig på Alecta Kapitalförvaltning och styrelseledamot i Swesif – Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. Har 20 års erfarenhet från finansbranschen. Peter kommer att berätta övergripande om vad ESG är och hur det fungerar, vad som är på gång i finansbranschen och hur Swesif belyser ESG-frågorna.
  • Fredric Nyström, Chef Ansvarsfulla Investeringar på Öhman Fonder. Har 16 års erfarenhet av hållbar kapitalförvaltning. Fredric kommer att berätta mer konkret om hur investerare resonerar gällande hållbara investeringar, hur EU påverkar och hur företag kan göra för att få bra ESG-ratings.
  • Malin Ljung Eiborn, Executive Vice President Sustainability på BillerudKorsnäs sedan 2 år tillbaka. BillerudKorsnäs är en svensk leverantör av hållbara förpackningsmaterial och lösningar med skogen som råvara. BillerudKorsnäs är noterat på Stockholmsbörsen och rankat mycket högt för sitt hållbarhetsarbete av investerare. Exempelvis så är BillerudKorsnäs global ledare inom sin bransch och tillhör topp 10% av alla deltagande bolag globalt i Dow Jones Sustainability Index. Malin kommer att berätta om hur företaget konkret hanterar ökande påtryckningar och ESG-krav från sina investerare och ägare.

Program:

Del 1 – Talarpresentationer

Del 2 – Diskussion i mindre grupper med fokus på erfarenhetsutbyte kopplat till deltagarnas frågeställningar gällande ESG och hållbara investeringar. Som deltagare kommer du att få diskutera hur din och de övriga deltagarnas organisationer arbetar i dagsläget och hur ni skulle kunna gå tillväga för att lösa utmaningarna på respektive företag.