Presentation

Inspelning

2020-01-20 STOCKHOLM: NMC:s kick-off 2020 om trendspaning och innovation för hållbar utveckling

Inbjudan som gick ut

Vi sparkar igång NMC-året genom att blicka framåt över 2020 och diskutera vilka trender och innovationer kopplat till hållbar utveckling som kommer att prägla samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet.

Genom kick-offen vill vi även koppla trenderna och innovationerna till NMC:s fokus för året, dvs. att gå från vad som ska göras för att uppnå Agenda 2030 och Parisavtalet till hur det ska göras ur ett näringslivsperspektiv.

Vi har bjudit in följande talare att göra varsin framtidsspaning à la Spanarna i P1 utifrån sina olika perspektiv:

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Svante arbetar sedan 2016 för Fossilfritt Sverige och var tidigare generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i 16 år. Han är kanske Sveriges främsta optimist och har sagt att Det paradoxala är att många tycks vara mer rädda för medicinen än för sjukdomen, trots att ett fossilfritt modernt välfärdssamhälle ser mycket attraktivt ut. Att tillsammans sprida den positiva möjlighetsbilden är det bästa vaccinet mot hopplöshet.”

Marie Trogstam, Head of Sustainability, AFRY

Marie har mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete inom stora bolag, både i Sverige och internationellt. Hon har bland annat arbetat på Saab, Telia och Business Sweden och har nyligen tagit sig an rollen som Head of Sustainability på AFRY (ÅF Pöyry). Hon brinner för hållbarhet i näringslivet och deltar nu på COP25 i Madrid.

Sebastian Rudenstam, Co-founder & CBDO, Beleco

Beleco är en cirkulär start-up som erbjuder sin kunder att streama designmöbler. Kunderna kan få vilken möbel de vill, när de vill, hur länge de vill. De streamar och använder saker när de behöver dem istället för att köpa. Sen kommer möbeln tillbaka till Beleco och så används den om och om igen istället för att hamna på soptippen. Inte ens Beleco köper in produkter. Istället listar tillverkare och företag själva sina möbler på sidan och fortsätter att äga dem vilket skapar incitament att skapa bättre produkter som håller längre.

Nora Bavey, grundare och VD, Unitech

Nora startade Unitech (”Uniting tech”) med syftet att möjliggöra och synliggöra mångfald inom techindustrin och samverka med näringslivet för att stärka denna fråga. Bland annat tittar organisationen på AI, artificiell intelligens, som kommer ligga bakom de nästa stora, samhällsförändrande innovationerna. Nora betonar vikten av att bära med sig hur AI kan komma att bidra till ännu större segregation då teknologin bara följer ett existerande beteende – inmatad data kommer sakna viktig information om den saknar fler perspektiv. Veckans Affärer utsåg Nora till Sveriges Supertalang 2019.

Sofia Leffler Moberg, Head of Sustainable Transformation, PostNord

NMC har en hållbarhetspanel som består av drygt 70 hållbarhetschefer eller motsvarande befattningar. Sofia är en av paneldeltagarna. Panelen drogs i gång i oktober 2018 och får svara på frågor ett par gånger per år och som syftar till att mäta temperaturen i hållbarhetsarbetet. Inför kick-offen har panelen fått svara på vilka hållbarhetsfrågor de tror kommer att prägla näringslivet under 2020. Resultatet kommer att presenteras på kick-offen och kommenteras av Sofia i egenskap av representant för hållbarhetspanelen.